Jeesus Koraanissa
Jeesus ja Muhammed
Islamin monet kasvot
Islam kristinuskon valossa
Todelliset kasvot
Kristus islamissa ja kristinuskossa
Terrorismiongelman juuri
Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Islam, tuleva maailmanvalta?
Saatanalliset säkeet
Naisen asema islamissa
Naiset Koraanissa
Helvetissä enemistö on naisia?
Islamin lapsimorsiamet
Muhammedin opetuksia
 

Terrorismiongelman juuri

Uuden vuosituhannen alussa islam on noussut useiden terroritekojen kautta tiedotusvälineiden otsikkoihin. Tuhannet viattomat ihmiset on tapettu näiden väkivaltatekojen kautta. Terroritekoja on tapahtunut Indonesiasta Yhdysvaltoihin saakka, kaikissa maanosissa.

Terroristien isku New Yorkiin syyskuun 11. päivänä 2001 on pahimpia länsimaiden maaperällä tehdyistä iskuista. Tapahtuma oli pahempaa kuin mitä maailman johtajat olivat kauhu-skenaarioissaan kuvitelleet. Terroristien fiktiot voivat olla vielä pahempia, kuten ydinlataus asutuskeskuksissa ja biologisten aseiden käyttö laajassa mitassa.

Pakistan on yksi maailman ydinasevaltioista. Maa on sisällissodan partaalla. Muslimifundamentalistit yrittävät suistaa vallasta heidän mielestään liian länsimyönteisen hallituksen. Nämä muslimit tuntevat sympatioita Afganistanin taleban-hallintoa ja Osama bin Ladenia kohtaan.

Tiedotusvälineet ja länsimaissa asuvat islamilaiset oppineet puhuvat islamista rauhan uskontona. Suurin osa islamin johtajista ja osa uskonnollisista opettajista tuomitsee terroriteot. Kuitenkin puheet rauhan uskonnosta islamin kohdalla ovat ristiriidassa islamin tekojen kanssa. Islamin harjoittajissa on hämmästyttävän suuri joukko niitä, jotka antavat vilpittömän kannatuksensa näille väkivallan teoille.

Tiedotusvälineissä halutaan voimakkaasti painottaa sitä, että uskonto ei ole näiden väkivallan tekojen takana, vaan syynä ovat köyhyys, jonka juuret ovat useiden Euroopan maiden aikoinaan harjoittamassa siirtomaapolitiikassa. Nämä ovat varmaankin osa syytä. Mutta myös islamin synnyttämällä ajatusmaailmalla ja islamin suhtautumisella muiden uskontojen harjoittajiin on voimakas terroritekoja synnyttävä vaikutus. Islamin pyhä kirja Koraani antaa oikeuden ja jopa kehottaa taisteluun toisuskoisia vastaan.

Seuraavat lauseet on lainattu suoraan Koraanista, ilman mitään painotusta. Koraani on kirjoitettu arabiaksi, mutta se on käännetty muille kielille, myös suomeksi. Tässä on käytetty suomalaista Jussi Aron ja Armas Salosen kääntämää Koraanin versiota. Se on suoraan arabiasta käännetty. Tosin siinä on lainattu osin Zettersteenin ruotsinkielistä käännöstä. Näissä jaenumerointi poikkeaa hieman esim. englanninkielisestä ns. Yusuf Alin versiosta. Ohessa on Koraanin luku ja jakeet. Niiden perusteella näet, ettei niitä ole irrotettu asiayhteydestään tai muutettu millään tavoin.

2:186 Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka hyökkäävät teidän kimppuunne, mutta älkää rikkoko; totisesti Jumala ei rakasta niitä, jotka rikkovat.

2:187 Tappakaa heidät, missä ikinä tapaatte heidät, ja karkoittakaa heidät sieltä, mistä he ovat karkoittaneet teidät, sillä kiusaus on pahempi kuin tappo.

2:189 Ja taistelkaa heitä vastaan niin kauan, ettei kiusausta enää ole, vaan Jumalan uskonto pääsee voimaan, ja jos he pidättäytyvät taistelusta, ei vihollisuutta ole, paitsi väärintekijöitä kohtaan.

2:212-213 Teille on määrätty taisteleminen, vaikka se onkin teille vastemielistä. Mutta voi olla, että jokin on teille vastemielistä, vaikka se on teille hyväksi, ja voi olla, että rakastatte jotakin, vaikka se on teille pahaksi. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

4:76  Taistelkoot siis Jumalan tiellä ne, jotka tahtovat tämänpuoleisella elämällä ostaa tuonpuoleisen. Joka taistelee Jumalan tiellä, kaatukoon hän tai voittakoon, hänelle me annamme suuren palkan.

4:91  (Uskottomista)…Jos he kääntävät teille selkänsä, ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa heidät, missä ikinä he kääntävät teille selkänsä, älkääkä ottako heitä ystäviksenne eikä auttajiksenne.

4:97  Jumala on tehnyt ne, jotka antavat alttiiksi tavaransa ja henkensä, astetta korkeammaksi kuin ne, jotka istuvat paikallaan.

4:102 …Totisesti uskottomat ovat ilmeisiä vihollisianne.

4:103 …Totisesti Jumala on valmistanut uskottomille häpeällisen rangaistuksen.

4:169  Oi Kirjan väki, älkää olko intoilijoita uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin mikä on totta! Messias Jeesus, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs … älkääkä sanoko: ”Heitä on kolme”, vaan pidättäytykää siitä omaksi hyväksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala, ylistetty olkoon hän! Pois, se että hänellä olisi lapsia.

5:17  Me olemme myös tehneet liiton niiden kanssa, jotka sanovat: ”Me olemme kristittyjä”, mutta he ovat unohtaneet osan siitä, mikä on annettu heille kehoitukseksi, ja niinpä olemmekin asettaneet vihollisuuden ja kiukun heidän välilleen ylösnousemuksen päivään asti, mutta Jumala on ilmoittava heille mitä he ovat tehneet.

5:19  Ne ovat uskottomia, jotka sanovat: ”Totisesti Jumala on Messias, Marian poika.”

5:56  Oi te, jotka uskotte, älkää ottako juutalaisia eikä kristittyjä suojelijoiksenne! He ovat toinen toistensa suojelijoita, ja joka ottaa heitä suojelijakseen, tulee yhdeksi heistä.

5:76-77, 79  Ne ovat uskottomia, jotka sanovat: ”Totisesti Jumala on Messias, Marian poika.” … Uskottomia ovat nekin, jotka sanovat: ”Jumala on kolmas kolmesta.” Mutta ei ole muuta Jumalaa kuin yksi ainoa Jumala, ja jos he eivät luovu siitä mitä he sanovat, niin niitä, jotka heidän joukossaan ovat uskottomia, on kohtaava tuskallinen rangaistus. … Ei Messias, Marian poika ole muuta kuin lähettiläs, ja ennen häntä oli jo siirtynyt pois lähettiläitä.

7:166  Ja kun he (juutalaiset 7:159) olivat rikkoneet ne kiellot, joita heille oli annettu, me sanoimme: ”Tulkaa halveksituiksi apinoiksi.”

7:178  Olemmehan helvettiä varten luoneet suuren määrän dzinnejä ja ihmisiä…

8:12   Ja kun Herrasi antoi enkeleille tämän ilmoituksen: ”Minä olen teidän kanssanne; vahvistakaa siis niitä, jotka uskovat! Olen paneva uskottomien sydämeen vavistuksen; katkaiskaa heidän kaulansa ja iskekää heiltä poikki kaikki sormet!”

8:62   Ja varustakaa heitä vastaan niin paljon sotavoimia ja ratsuväkeä kuin pystytte, niin että pelotatte sillä Jumalan vihollisen ja teidän vihollisenne sekä muita heidän lisäkseen, joita ette tunne, mutta Jumala tuntee heidät. Ette voi jakaa mitään omastanne Jumalan tiellä ilman, että sitä palkittaisiin teille, eikä teille tehdä vääryyttä.

6:66   Oi profeetta, kehoita uskovaisia taisteluun! Jos on kaksikymmentä keskuudessanne, jotka ovat kärsivällisiä, voittavat he kaksisataa, ja jos heitä on sata, niin he voittavat tuhat uskotonta, koska jälkimmäiset ovat kansaa, joka ei älyä.

9:5   Mutta kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, niin surmatkaa monijumalaiset missä heidät löydättekin. Ottakaa heidät kiinni, piirittäkää heidät ja asettukaa väijymään heitä joka paikkaan …

9:14  Taistelkaa heitä vastaan, niin Jumala rankaisee heitä teidän kätenne kautta, saattaa heidät häpeään, auttaa teitä heitä vastaan ja parantaa uskovaisten rinnat.

9:29  Taistelkaa niitä vastaan, jotka eivät usko Jumalaan … kunnes antavat veron ja nöyryyttävät itsensä.

9:52   … Jumala on antava rangaistuksensa kohdata teitä hänen tyköänsä tai meidän kättemme kautta.

47:4-5  Kun tapaatte niitä, jotka eivät usko, niin lyökää niskaan, kunnes panette aikamoisen verilöylyn heidän keskuudessaan toimeen! Pankaa heidät sitten kahleisiin! Ja osoittakaa sitten hyvyyttä tai vaatikaa lunnaat kunnes sota päättyy. Niin on. Jos Jumala tahtoisi, hän saisi voiton heistä, mutta hän tahtoo koetella teitä toistenne kautta. Ne, jotka saavat surmansa Jumalan tiellä, niiden tekoja hän ei tee turhiksi.

59:2   Hän on se, joka ensimmäisen kerran karkotti kodeistaan ne Kirjan omistajat, jotka eivät usko. Te ette luulleet heidän lähtevän ja he luulivat, että heidän linnansa turvaisivat heidät Jumalalta, mutta Jumala kävi heidän kimppuunsa suunnalta, jota he eivät voineet aavistaa, ja heitti heidän sydämeensä pelon, niin että he omin käsin ja uskovaisten avulla hävittivät talonsa.

59:4-5  … sen tähden, että he vastustavat Jumalaa. Ja jos joku vastustaa Jumalaa, niin Jumala on raju rankaisemaan. Jos olette kaataneet jotkut palmupuut tai jättäneet ne seisomaan juurillaan, niin se tapahtui Jumalan luvalla ja jotta hän saattaisi jumalattomat hämilleen.

59:14-15 He eivät taistele teitä vastaan yhdessä, vaan ainoastaan linnoitetussa kaupungissa tai muurien takana. … Heidän laitansa on sama kuin niiden, jotka vähän ennen saivat kokea menettelynsä pahoja seurauksia. Niin heitä odottaa tuskallinen rangaistus.

61:4  Totisesti, Jumala rakastaa niitä, jotka hänen asiansa puolesta taistelevat taistelurintamassa niin kuin muodostaisivat lujasti salvatun rakennuksen.

Islam on maailman nopeimmin kasvava uskonto. Myös edellä lainattuja tekstejä opetetaan islamistisissa koraanikouluissa aikuisille ja pienille lapsille. Tämä opetus takaa sen, että terroristien seuraava sukupolvi kasvaa väkivaltaan ja vihaan.

Kun islam nousee otsikoihin väkivallan tekojen kautta, syyttävä sormi suunnataan kristillisyyttä kohtaan. Entä se väkivalta ja viha, joka on tapahtunut kristinuskon nimissä? Kristinuskon nimissä on tehty hirveitä tekoja (esim. Espanjan inkvisitiot, ristiretket, siirtomaavalta). Mutta mikään näistä julmuuksista ei ole sopusoinnusta Jeesuksen Kristuksen opetuksen kanssa, eivätkä ne ole perustuneet Uuden Testamentin kirjoituksiin. Itse asiassa nämä teot ovat juuri päinvastaisia niille opetukselle, joita Kristus vahvisti suurimmiksi käskyiksi: ”Rakasta Herra Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja ensimmäinen. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” (Matt 22:37-40.)

Kristus opettaa seuraajiaan rakastamaan kaikkia myös vihollisiaan: "Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. (Luuk. 6:27, 28)

Kristus ei sallinut seuraajiensa puolustaa uskoaan väkivallalla. Kun Pietari Getsemanen puutarhassa yritti suojella Jeesusta vangitsijoilta väkivaltaisesti miekan avulla, Jeesus itse kielsi sen: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat." Kristitty on ihminen joka uskoo Jeesukseen Kristukseen ja seuraa Hänen opetuksiaan. Vihan ja väkivallan teot ovat Kristuksen opetuksen vastaisia ja niiden tekijä on hyljännyt ja kieltänyt Kristuksen.

Kristillisen uskon pääperiaate on se, että Jumala on luonut ihmiset kuvakseen ja että nämä ovat Luojalleen arvokkaita. Useimmat muslimit eivät ole yhteydessä terroristeihin. Ja toisaalta useat itseään kristityiksi kutsuvat henkilöt ovat tehneet hirvittäviä tekoja. Kristitty ei saa langeta samaan väkivallan ansaan, joka vie tuhoon kaikki väkivallan tekijät. ”Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.” (Ef 6:12) Muslimit eivät ole vihollisiamme vaan Jumalalle rakkaita ihmisiä.