Jeesus Koraanissa
Jeesus ja Muhammed
Islamin monet kasvot
Islam kristinuskon valossa
Todelliset kasvot
Kristus islamissa ja kristinuskossa
Terrorismiongelman juuri
Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Islam, tuleva maailmanvalta?
Saatanalliset säkeet
Naisen asema islamissa
Naiset Koraanissa
Helvetissä enemistö on naisia?
Islamin lapsimorsiamet
Muhammedin opetuksia
 

Jeesus Koraanissa

Koraanissa on kirjoitettu Jeesuksesta useassa kohden. Seuraavassa tarkastellaan joitakin näitä kohtia.

Koraanin mukaan Jeesus syntyi neitseestä, Suura 19:16 - 27, Suura 21:91.

Koraanissa Jeesusta kutsutaan Marian pojaksi, Suura 19:34. Koraanissa ilmoitetaan enkeli Gabrielin ilmoittaneen Jeesuksen yliluonnollisesta syntymästä, Suura 3:41 - 46. Evankeliumien mukaan Jumalan Henki lankesi Marian päälle ja sai aikaan Jeesuksen syntymän. Koraanissa käytetään samantyyppistä ilmaisua Suurassa 66:12: ”Esikuvaksi tehtiin myös Maria, Imraanin tytär, joka säilytti puhtautensa ja jonka Me täytimme hengellämme.” Koraanin mukaan Jeesuksen syntymä oli ainutlaatuinen ja erilainen kuin muiden profeettojen.

Koraani ilmoittaa Marian olevan valittu ja puhdistettu koko luomakunnan naisten yllä, Suura 3:41. Tällaista termiä ei Koraanissa käytetä edes Muhammedin äidistä Aminasta tai hänen vaimoistaan ja tyttäristään eikä kenestäkään toisesta naisesta. Maria yksin saa tämän kunnianosoituksen.

Koraani ilmoittaa, että Jeesuksella ei ollut maallista isää kuten muilla profeetoilla ja Muhammedilla. Muhammedin isän nimi oli Abdulla. Ainoastaan Jeesukselle Koraani ilmoittaa tämän ainutlaatuisen aseman.

Koraani kutsuu Jeesusta ”Jumalan sanaksi”, Suura 3:44 - 45, Suura 4:171. Muita profeettoja kutsutaan Jumalan äänitorviksi tai Jumalan sanansaattajiksi. Vain Jeesusta kutsutaan Jumalan sanaksi. On eri asia olla Jumalan sanansaattaja, joka puhuu Jumalan sanaa, kuin itse Jumalan sana. Koraani antaa tämän aseman vain Jeesukselle. Muhammed ilmoitti itse olevansa vain opas ja varoittaja, Suura 26:115; 13:7.

Koraani kutsuu Jeesusta ”Messiaaksi”, Suura 3:44; 4:171; 9:31; 5:72. Useimmat kielenoppineet ovat sitä mieltä, että arabian kielen sana ”al-masih” voidaan suoraan yhdistää sanaan ”Messias”, joka tarkoittaa ”Voideltu”. Kenellekään muulle profeetalle ei ole annettu näin suurta kunniaan kuin Jeesukselle.

Pyhä Henki antoi Jeesukselle voiman, Suura 2:87.

Koraani sanoo, että Jeesusta tullaan kunnioittamaan tässä maailmassa ja sen jälkeisessä maailmassa, Suura 3:44.

Koraanin ilmoituksen mukaan Jeesus oli synnitön. Missään Koraanissa Jeesus ei ole tilanteessa, jossa Hänen pitäisi pyytää syntiä anteeksi. Muut profeetat joutuivat pyytämään syntejään anteeksi, Suura 3:146; 48:1 - 2. Koraani kertoo, että Jeesus on ilman syntiä ja saatanalta suojattu, Suura 3:35. Koraanissa on useita viittauksia siihen, että Muhammed pyytää syntejään anteeksi, Suura 40:55.

Koraanin ilmoituksen mukaan Jeesus teki ihmeitä, Suura 5:110 - 113. Useimmat muslimit ovat sitä mieltä, että Muhammed ei koskaan tehnyt yhtään ihmettä. Koraanissa ei mainita Muhammedin tehneen yhtään ihmettä. Kun Muhammedilta kysyttiin, miksi hän ei tehnyt ihmeitä, hän sanoi ihmisille olevansa vain ”varoittaja ja opas”. Muhammed sanoi itse, ettei hänellä ollut voimaa tehdä ihmeitä, Suura 17:59; 29:49 - 50.

Koraani ilmoittaa, että Jeesus tulee takaisin tuomiopäivänä, Suura 4:159.

Nämä kaikki edellä mainitut Koraanin ilmoitukset Jeesuksesta ilmoitetaan myös Raamatussa.

Jeesus oli synnitön

Koraanin maininnoista Jeesuksesta ehkä huomionarvoisin on se, että Jeesus on synnitön. Evankeliumin idea on se, että vain synnitön voi tuoda vapauden syntisille ihmisille. Yksi syntinen ei voi kärsiä rangaistusta toisen syntisen puolesta sen enempää kuin varas voisi mennä vankilaan toisen varkaan puolesta. Evankeliumi julistaa, että Jeesus tuli ristinkuolemallaan syntiemme kantajaksi. Koraanin ja Raamatun ilmoitukset Jeesuksen synnittömyydestä tekee Jeesuksen kuoleman syntiemme puolesta merkitykselliseksi.

Koraani ilmoittaa myös Jeesuksen syntyneen neitseestä. Jeesus on ainoa profeetta, joka on saanut olla tällainen merkki Jumalalta. Neitseestä syntyminen oli välttämätöntä, jotta Jeesus pystyi lunastamaan ihmiskunnan synneistä. Jos Jeesuksella olisi ollut maallinen isä, kuten muilla profeetoilla, niin Jeesus ei olisi voinut lunastaa ihmiskuntaa. Pelkkä ihminen ei voi olla Pelastaja.

Evankeliumit kertovat, että Jeesuksen veri, joka vuosi ristinkuolemassa, on meidän pelastumisestamme maksettu hinta. On mielenkiintoista, että lapsen veri ei koskaan sekoitu äidin vereen kohdussa. Heillä on kaksi täysin erillistä verenkiertoa, äidin veri ei koskaan kulje lapsen verisuoneen. Jeesuksen veri ei myöskään sekoittunut Marian vereen kohdussa. Jeesukseen syntymään ei liity myöskään sukupuolista suhdetta. Jeesuksella ei ole maallista isää. Pyhä Henki lankesi Marian ylle, niin että Jeesuksen suonissa virtaava veri on taivaallista. Jotta Jeesuksen veri olisi kaikista synneistä puhdistamisen välikappale, sen täytyi olla ainutlaatuisen taivaallista.

Koraani ja Raamattu ilmoittavat Jeesuksen syntyneen neitseestä ja olevan synnitön. Jeesuksen verta eivät olleet saastuttaneet maalliset voimat ja siten Hän on suojattu kaikelta pahalta ja synniltä. Jeesus on ainoa täydellinen. Eikö tämä olekin voimakas osoitus Jeesuksen tehtävästä ja tarkoitusperästä. Ottaakseen maailman synnit kantaakseen Jeesuksen täytyi olla synnitön. Ollakseen synnitön Hänen tuli olla syntynyt neitseestä.

Kuoliko Jeesus ristillä?

Muslimien keskuudessa vallitsee yleinen uskomus, että Jeesus ei kuollut ristillä, vaan Jumala otti Hänet ylös taivaaseen. Jotkut muslimit esittävät, että ristillä oli Juudas ja roomalaiset eivät käsittäneet kenet he ristiinnaulitsivat. On kuitenkin huomioitava, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat tarkasti dokumentoituja historiallisia tosiasioita. Evankeliumin kirjoittajat eivät olisi voineet lisätä näitä tapahtumia evankeliumeiden teksteihin, jos ne eivät olisi totta. Jos he olisivat todellisuudesta poiketen keksineet kertomuksen ristiinnaulitsemisesta ja ylösnousemuksesta, niin olisi myös olemassa lukuisia saman ajan kirjoituksia, jotka olisivat kiistäneet evankeliumin kirjoittajien kertomukset. Miksi siis samalta aikakaudelta ei ole olemassa kirjallisuutta, joka kiistäisi ylösnousemus väitteet?

Koraanissa Suurassa 19:33 - 34 on mielenkiintoinen teksti, jossa Jeesuksen ilmoitetaan sanoneen: ”Rauha ylläni sinä päivänä, jolloin synnyin, sinä päivänä, jolloin kuolen sekä sinä päivänä, jolloin minut herätetään kuolleista”. Jeesus siis sanoo Koraanin mukaan:
1) rauha oli Hänen yllään päivänä, jolloin Hän syntyi
2) rauha oli Hänen yllään päivänä, jolloin Hän kuoli
3) rauha oli Hänen yllään päivänä, jolloin Hänet herätettiin kuolleista

Koraanissa on siis Jeesuksen syntymä, kuolema ja ylösnousemus listattuna yhdessä jakeessa.

Koraanin suuraa 4:157 siteerataan joskus todistuksena siitä, että Jeesus ei kuollut ristillä: ”ja sanoivat: ’Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään’ - mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä, ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia: heillä ei ole varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti)”.

Tässä jakeessa viitataan juutalaisiin, mikä näkyy selvästi Suuran 4 tekstiyhteydestä. Huomioi sanat ”vaan siltä vain näytti heistä”. Toisin sanoen näytti siltä, että juutalaiset olisivat tappaneet Jeesuksen, mutta tosiasiassa niin ei ollut. Tässä kohden Koraanissa todetaan selvästi, että juutalaiset eivät tappaneet Jeesusta. Mutta siinä ei todeta, ettei Jeesus olisi kuollut ristillä ollenkaan.

Islamin oppineista suuri enemmistö on sitä mieltä, että Koraanin mukaan Jeesus ei koskaan kuollut ristillä, vaan Hänet olisi otettu suoraan taivaaseen. Mutta Koraani ei tosiasiassa kuitenkaan kiellä Jeesuksen ristinkuolemaa. Se kieltää vain sen, että juutalaiset olisivat itse tehneet tuon teon. Myös Raamatun asiakirjojen mukaan juutalaiset eivät surmanneet Jeesusta vaan teon suorittivat roomalaiset.

Hengellisesti ajatelleen ristiinnaulitsemista eivät tehneet juutalaiset eivätkä myöskään roomalaiset, vaan Jeesuksen ristiinnaulitsivat maailman synnit. Huomioi myös, että Suurassa 5:17 sanotaan, että Jumala sai aikaan Jeesuksen kuoleman. Tässä jakeessa ei mainita mitään luonnollista syytä kuolemaan, vain se, että Jumala oli Jeesuksen kuoleman takana. Jeesuksen kuolema oli Jumalan suunnitelma lunastaa ihmiset synneistä.

Jeesuksen ajan roomalaiset, kristityt ja juutalaiset olivat yhtä mieltä siitä, että Jeesus Kristus ristiinnaulittiin. Ristiinnaulitseminen on kirjattu maailman historiaan ja myös uskonnon historiaan. Pakistanilainen kirjailija Emmanuel Luther Ratiq kirjoittaa kirjassaan ”Jesus - Contact and Conflict between Christians and Muslims: ”Ne jotka sanovat, että Koraani on kieltänyt Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, syyllistyvät siihen, että he väittävät Koraanin olevan täysin tietämätön historiallisista tosiasioista. Muslimioppineiden parissa oan aina ollut niitä, jotka eivät halunneet syyttää Koraania tietämättömyydestä, joten he myönsivät vapaasti, että Jeesus ristiinnaulittiin, oli kuolleena siellä jonkin aikaa ja herätettiin sitten kuolleista. ”

Näitä Ratiqin mainitsemia oppineita ovat mm. Sir Syed Ahmed Khan, joka perusti Intian Algarh Muslim University -yliopiston ja Maluvi Chragh-uh-din Gamvi, joka kirjoitti kuuluisan urdunkielisen kirjan ”Minartul-Masih”.

Ratiq viittaa Suuraan 4:157 ja kirjoittaa: ”Koraani ei kiellä ristiinnaulitsemisen tekoa, vaan se kieltää, että juutalaiset olisivat surmanneet tai ristiinnaulinneet Jeesuksen. Se ei myöskään aseta kyseenalaiseksi itse ristiinnaulitsemisen tapahtumaa.” (s. 107 - 108)

Ylösnousemus

Koraani ilmoittaa selvästi, että Muhammed ei koskaan noussut kuolleista, Suura 3:143 - 144. Muhammed on haudattu Medinnaan Saudi-Arabian alueelle. Miljoonat muslimit käyvät hänen haudallaan joka vuosi.

Koraani ilmoittaa Jeesuksesta seuraavat seikat:
1) Jumala liikkui Neitsyt Marian yllä ja hän hedelmöittyi ja synnytti lapsen olematta yhteydessä mieheen. Jeesuksella ei ollut maallista isää, kun taas Muhammedilla oli. Joten Jeesus syntyi ja eli ilman syntiä. Tätä hyvettä ei koskaan liitetty Muhammedin ominaisuuksiin.
2) Jeesus paransi sairaita
3) Jumala lähetti Jeesuksen saarnaamaan evankeliumia
4) Eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin tuomitsemaan maailman
5) Koraani mainitsee Jeesuksen 97 kertaa eli paljon useammin kuin Muhammedin
6) Suurassa 43 lainataan Jeesuksen sanoja: ”Seuratkaa minua”, Suura 43:61 - 63
7) Koraani kutsuu Jeesusta Jumalan sanaksi, Jumalan Hengeksi, Messiaaksi, Jumalan merkiksi, kaikkien ihmisten merkiksi, Jumalan siunaukseksi ja Marian pyhäksi lapseksi.

Jumalan Poika

Koraani on sitä vastaan, että Jeesusta kutsutaan Jumalan Pojaksi. Muslimit pitävät jumalanpilkkana sitä, että Jumala ryhtyisi fyysiseen suhteeseen ja siittäisi pojan. Myös kaikki kristityt ovat yhtä mieltä siitä, että Jumala ei ollut osallistunut sukupuoliseen siittämiseen. Kristityt ja muslimit pitävät molemmat sellaista ajatusta yhtä paljon jumalanpilkkana.

Arabian kielessä ”Jumalan fyysistä poikaa” tarkoittaa sana ”walladullah”. Tätä sanaa ei koskaan käytetä Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Olisi todellakin jumalanpilkkaa käyttää tätä sanaa. Sen sijaan Jeesuksesta käytetään toista arabian kielen sanaa ”ibn-ullah”, joka tarkoittaa ”Jumalan poikaa” hengellisessä mielessä.

Näiden sanojen ”walladullah” ja ”ibn-ullah” välillä on valtava merkitysero. Sanaa ”ibn” käytetään arabiankielisessä kirjallisuudessa ja Koraanissa vertauskuvallisessa merkityksessä. Kun taas sana ”wallad” ei ole koskaan vertauskuvallinen, vaan tarkoittaa aina fyysistä poikaa.

Koraanissa esiintyy usein arabiankielinen sana ”ibn al-salib”, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”tien poikaa” ja sillä tarkoitetaan vaeltajaa tai matkalaista. Kukaan ei silti väitä, että tiellä olisi ollut fyysistä suhdetta, josta syntyi poika. Se on kuvainnollinen sanonta. Voimme sanoa jostakin henkilöstä, että hän on ”aikansa lapsi”. Voidaan puhua ”erämaan pojasta” tai ”etelän pojasta”. Silti kukaan ei päättele, että aika, erämaa tai etelä olisivat osallistuneet fyysiseen siittämiseen.

Jeesuksesta ei koskaan puhuta termillä ”walladullah”, vaan ainoastaan sanalla ”ibn-ullah”.

Jeesus ei tullut Jumalan Pojaksi syntyessään Beetlehemissä, vaan hän on ollut ikuisessa ykseydessä Isän kanssa. Jumala on yksi. Jumala on ilmoittanut itsensä kolmessa persoonassa: Isänä, Poikana ja Pyhän Henkenä. Tämä ilmentyminen kolmena persoonana ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että Jumala on YKSI. Kolme persoonaa ilmentää ainoastaan enemmän Jumalan todellisesta luonnosta.

Jumalan täytyi tulla meidän luoksemme syntymällä Jeesuksena. Me emme kykene, emmekä voi saavuttaa Jumalaa omasta aloitteestamme. Syntimme olivat tehneet meidät mahdottomaksi saavuttaa Jumala, sen sijaan Jumalan täytyi saavuttaa meidät. Jeesuksessa näemme Jumalan todellisen olemuksen. Kuten Koraanikin ilmoittaa Jeesuksen olevan Jumalan sana, niin evankeliumit ilmoittavat myös Jeesuksen Jumalan sanana ja täydellisenä ilmoituksena itsestään.

Kaikkien uskontojen edustajat tarvitsevat Jeesusta, niin kristityt kuin muslimitkin. Jumala valmisti tien luokseen Jeesuksen kautta armossaan ja rakkaudessaan. Usko sydämessäsi, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja pyydä Jumalaa auttamaan sinua uskomaan. Tunnusta myös, että Jeesus on Herrasi. Tämä on kaikki mitä tarvitset pelastuaksesi.

Muhammed kannustaa muslimeja tutustumaan evankeliumeihin. Joten tutustu sinäkin evankeliumeiden teksteihin. Koraani toteaa: ”Me uskomme siihen, mikä on meille ylhäältä lähetetty (Koraani) ja mikä myös teille on lähetetty (Toora ja evankeliumit).” (Suura 29:46)

Artikkelin lähteenä on käytetty Peter Youngrenin kirjaa Muslimiystäväni, Helmi Media Oy, 2007.