Jeesus Koraanissa
Jeesus ja Muhammed
Islamin monet kasvot
Islam kristinuskon valossa
Todelliset kasvot
Kristus islamissa ja kristinuskossa
Terrorismiongelman juuri
Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Islam, tuleva maailmanvalta?
Saatanalliset säkeet
Naisen asema islamissa
Naiset Koraanissa
Helvetissä enemistö on naisia?
Islamin lapsimorsiamet
Muhammedin opetuksia
 

Helvetissä enemmistö on naisia?

Seuraavassa tekstissä esitetään yksi selkeimmistä todisteista miehen ja naisen epätasa-arvosta islamissa.

Muhammed on sanonut:
“Minulle näytettiin helvetin tuli, ja enemmistö sen asukkaista oli naisia.”Tämä perimätieto (hadith) löytyy seuraavista lähteistä:

SaHeeH Bukhari: 29,304, 1052, 1462, 3241, 5197, 5198, 6449, 6546 (FatH Al-Bari’n numerointisysteemillä)
SaHeeH Muslim: 80, 885, 907, 2737, 2738 (Abd Al-BaQi’n numerointisysteemillä)
Sunan Al-Tarmithi: 635, 2602, 2603, 2613 (Ahmad Shakirin numerointisysteemillä)
Sunan Al-Nasa’i: 1493,1575 (Abi Ghudan numerointisysteemillä)
Sunan Ibn Majah: 4003 (Abd Al-BaQi’n numerointisysteemillä)
Musnad AHmad: 2087, 2706, 3364, 3376, 3559, 4009, 4027, 4111, 4140, 5321, 6574, 7891, 8645, 14386, 27562, 27567, 19336, 19351, 19415, 19425, 19480, 19484, 20743, 21729, 26508 (IHya’ Al-Turathin numerointisysteemillä)
Muwata’ Malik: 445 (Muqata’ Malikin numerointisysteemillä)
Sunan Al-Darimi: 1007 (Alami’n ja Zarmali’n numerointisysteemillä)

Internetistä voit halutessasi tarkistaa seuraavat lähteet: Sahih Bukhari: Vol.1:28, 301; Vol.2:161; Vol.7:124-126 osoitteesta

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/

Olen lukenut tämän perimätiedon, kun ryhdyin opiskelemaan islamia vuosi sitten, ja minusta se on vahvin todiste miehen ja naisen epätasa-arvosta. Selitän asiaa seuraavassa tarkemmin.

Oletetaan, että tietyssä koulussa on kaksi luokkaa, joissa molemmissa on yhtä paljon oppilaita. Kummallekin luokalle järjestetään koe. Enemmistö luokan A oppilaista suoriutuu kokeesta, kun taas enemmistö luokan B oppilaista epäonnistuu kokeessa. Jos oppilaat ovat molemmissa luokissa yhtä älykkäitä, molemmat luokat ovat saaneet yhtä paljon opetusta, molemmille luokille pidetään sama koe ja molemmille annetaan saman verran kannustusta, luokkien A ja B tulosten pitäisi olla melko yhtenevät. Muuten jotain on mennyt vikaan. Joko B-luokka ei saanut yhtä paljon opetusta kuin A-luokka, B-luokalle pidettiin vaikeampi koe tai jotain muuta. Kokeen järjestäjä ei siis ollut tasapuolinen.

Tätä voidaan soveltaa myös edellä esiteltyyn perimätietoon eli hadithiin. Jos miehet ja naiset ovat samanarvoisia, silloin myös helvetissä pitäisi olla suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia. Ellei näin ole, se merkitsee joko sitä, että naiset ovat alttiimpia kiusauksille (heille pidetään vaikeampi koe) tai, että naisille ei anneta samoja mahdollisuuksia kuin miehille (he saavat vähemmän opetusta). Tämä taas todistaa, että Jumala joko järjesti puolueellisen kokeen tai oli puolueellinen luodessaan miehet ja naiset.

Vaikka on melko selvää, mitä Profeetta tarkoitti alussa siteeratussa lauseessa, joku voi esittää vastaväitteen vedoten käännökseen. Mitä arabiankielistä enemmistö-sanaa on käytetty? Voidaanko se tulkita esimerkiksi suhteeksi 50.1 % - 49.9 %? Osoittaako arabian kieli suuren eron lukumäärissä?

Tässä yhteydessä käytetty arabiankielinen sana on ’akthar’, jota käytetään yleensä, kun on kyseessä selvä ero koossa, lukumäärässä jne. Kaikki oppineet (sheikit) ymmärtävät jakeen selvästi tarkoittavan ’suurta enemmistöä’. Olen kerran kuullut jonkun sanovan, että sana ’akthar’ tarkoittaa helvetin asukkaista 2/3 olevan naisia. Tässä asiayhteydessä on mahdoton tulkita enemmistön tarkoittavan pientä eroa, esimerkiksi 50.1 % - 49.9 %.

Toinen perustelu on, että Muhammed ’näki’ silmillään suuren eron. Hän ei suorittanut väestölaskentaa, eikä Jumala kertonut hänelle lukumääriä. Jos siis ero on selvästi silminnähtävä, se ei voi olla vain yhden tai kahden prosenttiyksikön suuruinen.

Jatkoin asian tutkimista, sillä tämä perimätieto toistuu useita kertoja. Löysin mm. Bukharilta perimätiedon, jossa sanotaan suunnilleen tähän tapaan: ’helvetin asukkaista liki kaikki ovat naisia’. Tässä käytetty arabiankielinen sanonta viittaa selkeästi siihen, että Muhammed puhui valtaenemmistöstä.

Vol.7, kirja 62, numero124:

Narrated Usama:
The Prophet said, "I stood at the gate of Paradise and saw that the majority of the people who entered it were the poor, while the wealthy were stopped at the gate (for the accounts). But the companions of the Fire were ordered to be taken to the Fire. Then I stood at the gate of the Fire and saw that the majority of those who entered it were women.Seuraavassa vapaa käännös tekstistä:

Usama kuvailee:
Profeetta sanoi: ”Seisoin paratiisin portilla, ja näin, että enemmistö sisään tulijoista oli köyhiä, kun taas rikkaat pysäytettiin portilla (tilintekoa varten). Mutta Tulen seuralaiset määrättiin vietäväksi Tuleen. Sitten seisoin Tulen portilla ja näin, että enemmistö sinne menijöistä oli naisia.”
Tämä perimätieto löytyy seuraavista lähteistä:

SaHeeH Bukhari: 5196, 6547 (FatH Al-Bari’n numerointisysteemillä)
SaHeeH Muslim: 2736 (Abd Al-BaQi’n numerointisysteemillä)
Musnad AHmad: 21275, 21318 (IHya’ Al-Turathin numerointisysteemillä)

Tässä käytetty arabiankielen sana ’enemmistö’ on ’Aammah (tai 3ammah) ja se osoittaa epäilyksettä ’suurta enemmistöä’. Minusta sana ’enemmistö’ ei edes ole riittävän hyvä käännös tälle sanalle. Mielestäni paras käännös sanalle 3amah on ’valtaenemmistö’. Muhammed siis itse asiassa sanoi, että helvetin valtaenemmistö on naisia.

Bukhari mainitsee nämä perimätiedot yhteensä 11 kertaa, Muslim 6 kertaa ja Ahmad 27 kertaa. Kaikissa yhdeksässä mainitsemassani kirjassa nämä kaksi perimätietoa on mainittu yhteensä 53 kertaa.

Koska tämä perimätieto on kerrottu monissa autenttisissa kirjoituksissa samoin kuin useassa eri perimätiedon välittäjien ketjussa, ei voida väittää, ettei tämä perimätieto olisi aito oleelliselta sisällöltään.


Käännetty artikkelista The Majority in Hell are Women
Käännetty ja julkaistu kirjoittajan, julkaisijan tai kustannusoikeuksien haltijan luvalla.