Jeesus Koraanissa
Jeesus ja Muhammed
Islamin monet kasvot
Islam kristinuskon valossa
Todelliset kasvot
Kristus islamissa ja kristinuskossa
Terrorismiongelman juuri
Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Islam, tuleva maailmanvalta?
Saatanalliset säkeet
Naisen asema islamissa
Naiset Koraanissa
Helvetissä enemistö on naisia?
Islamin lapsimorsiamet
Muhammedin opetuksia
 

Naisen asema islamissa

Naisen asemaan biologisena ja sosiaalisena olentona ei Koraanin mukaan vaikuta, onko nainen muslimi vai ei. Miehet hallitsevat naisia, eikä miespuolinen ole niin kuin naispuolinen (Suura Al Imran 3:35). Koraani paljastaa meille kuitenkin naisista tuohon aikaan vallinneen käsityksen:

"58. Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on aivan murheen vallassa. 59. Hän kätkeytyy heimolaisiltaan sen pahan sanoman vuoksi, joka hänelle on ilmoitettu. Omistaisiko hän lapsen välittämättä häpeästä vai kantaisiko sen elävänä hiekkaan? Eikö heidän tuomionsa ole julma?” (Suura al-Nahl 16:58,59).

Muhammedin varsinainen päämäärä ei ollut uuden moraalisen koodiston luominen, vaan saada beduiiniheimot tunnustamaan Allahin kaikkivaltius ja omaksumaan Shahada, islamilainen uskontunnustus. Shahada julistaa: "Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa." Pyrkiessään tähän päämäärään Muhammed hyväksyi ennen islamiakin vallinneita perinteitä (Jihali), jos se edisti hänen asiaansa. Islamilaiset tutkijat pyrkivät korostamaan, että islamin synty paransi naisten asemaa. Esi-islamilaiselta ajalta peräisin olevat käsitykset vallitsevat kuitenkin edelleen monissa islamilaisissa maissa osoittaen, ettei islam saanut todellista muutosta aikaan tällä alueella.

Koraanin tärkein jae, jota lainataan todistamaan, että naiset ovat miehiä ala-arvoisempia, kuuluu:

"Miehet olkoot naisten esimiehiä sillä oikeudella, jonka Jumala on antanut toisille ennen toisia, ja sen perusteella, mitä he ovat antaneet omaisuudestaan" (Suura al-Nisa 4:34).

Jae ilmoitettiin, kun eräs mies oli lyönyt vaimoaan ja vaimo tuli profeetan luo pyytääkseen miehelleen rangaistusta. Profeetta tuomitsi heidän välillään ilmoittaen em. jakeen. Al-Tabarin ja Al-Suddin mukaan miesten velvollisuus itseään ja Allahia kohtaan on kurittaa ja hillitä naisia. Ibn Abbas kertoi hänen sanoneen, että miehet ovat johtajia ja naisten tulee totella heitä kaikessa, missä Allah määrää heidät tottelemaan. Miehen totteleminen on hyvän tekemistä hänen perheelleen. Al-Dhahhak sanoo, että miehen oikeus perustuu siihen, että hän elättää vaimonsa ja siksi hänellä on oikeus myös kurittaa tätä saadakseen hänet tottelemaan Allahia.

Ibn Abbas sanoo perimätiedon mukaan, että lauseella "Allah on antanut toiselle etuoikeuden ennen toisia” (Suura al-Nisa 4:34) Koraani tarkoittaa, että "Allah suosi miehiä enemmän kuin naisia miehen terveen järjen perusteella jakaen kullekin osuutensa ja perinnön."

Hadithista poimitut Muhammedin kommentit antavat ymmärtää, että hän piti naisia älykkyydeltään ja ymmärrykseltään miehiä alempiarvoisena. Abu Sa'id Jundi kertoo:

Kerran Allahin lähettiläs meni rukoilemaan. Ohittaessaan matkallaan naisia, hän sanoi: "Voi, naiset! Antakaa almuja, sillä olen nähnyt, että suurin osa Helvetin tuleen joutuneista ovat naisia!" Naiset kysyivät: "Miksi on niin, oi Allahin sanansaattaja?" Hän vastasi: "Te kiroatte usein ja ette ole kiitollisia miehillenne. En ole nähnyt ketään, joka olisi teitä vajavaisempi uskonnon harjoittamisessa. Te voitte johtaa harhaan varovaisimmankin ja järkevimmän miehen." Naiset kysyivät: "Mikä meidän älyssämme ja uskonnossamme on vajavaista?" Muhammed vastasi: "Eikö kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta?" Naiset vastasivat tämän olevan totta. Hän sanoi: "Tämä on älynne vajavaisuutta. Eikö ole myös totta, että naiset eivät voi kuukautistensa aikana rukoilla tai paastota?" Naiset myönsivät tämänkin olevan totta. "Se on uskonnon harjoittamisenne vajavaisuus", hän vastasi.

Muhammedin mukaan harvat naiset pääsevät taivaaseen, ja helvetin tuli luotiin naisia varten. Sieltä pelastuu vain tottelemalla miestään. Naiset ovat viinin ohella pahin miehiä kohtaava kiusaus ja miesten tuleekin varoa naisia, sillä ensimmäinen Israelin lapsiakin kohdannut kiusaus oli naisen aiheuttama.

Naisen ei tule käytöksellään antaa vaikutelmaa, että hän hallitsisi miestään. Muhammedin naisia koskevat rajoitukset kieltävät naista puhumasta ilman miehensä lupaa tai kulkemasta keskellä tietä. Naisia ei tule tervehtiä eivätkä he saa tervehtiä muita.

Erään toisen perimätiedon mukaan Muhammed kuvasi naisia epäpuhtaiksi. Naisen, aasin tai koiran kulkeminen kivenheiton päästä rukoilijasta, saastuttaa ja keskeyttää tämän rukouksen. Ibn Abbasin perimätiedon mukaan tulen palvojat, juutalaiset ja siat naisten lisäksi pilaavat rukouksen. Muhammed kuvasi naista ilkeänä petona ja epäili hänet luodun ainoastaan pahuuteen. Hevosen ja kodin ohella nainen on huono enne. Naisen turvana onkin vain hauta ja avioliitto, joista perimätieto pitää hautaa parempana vaihtoehtona.

Mahmud Shatutin väittää kuitenkin, että naisten asema islamissa on parempi kuin muissa uskonnoissa tai yhteiskunnissa. Hänen mukaansa islam on suojannut naisia ja antanut heille kaikkea hyvää. Vain länsimaiseen kulttuuriin kuuluva vapaus on heiltä kielletty. Vapauteen pakotettu länsimainen nainen itkee hänen mukaansa katkerasti menetettyä kunnioitustaan, väärinkäytettyä kunniaansa ja kadotettua onneaan.


Suomenkielinen lyhennelmä artikkelista “The Status of Women
Käännetty ja julkaistu kirjoittajan, julkaisijan tai kustannusoikeuksien haltijan luvalla.