Jeesus Koraanissa
Jeesus ja Muhammed
Islamin monet kasvot
Islam kristinuskon valossa
Todelliset kasvot
Kristus islamissa ja kristinuskossa
Terrorismiongelman juuri
Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Islam, tuleva maailmanvalta?
Saatanalliset säkeet
Naisen asema islamissa
Naiset Koraanissa
Helvetissä enemistö on naisia?
Islamin lapsimorsiamet
Muhammedin opetuksia
 

Islamin monet kasvot

Islam, monimutkainen uskonto

2000-luvun alussa islamilaisten terroristien teot ylittivät usein uutiskynnyksen. Tuhansia sivullisia ja viattomia ihmisiä on surmattu näissä terroriteoissa. Tiedotusvälineissä asiantuntijat vakuuttavat, että ääri-islamistit ovat pieni vähemmistö muslimien keskuudessa ja islam on pohjimmiltaan rauhaa rakastava uskonto. Toisaalta on monia asiantuntijoita, jotka varoittavat islamilaisen terrorismin kasvamisesta ja islamilaisen pyhän sodan, Jihadin, leviämisestä. Mistä nämä eri näkemykset islamin olemuksesta johtuvat?

Englantilainen Barnabas Fund kirjoittaa seuraavaa: "Muslimiprofeetta Muhammed, islamin perustaja, oli monimutkainen persoona. Hänen mielipiteensä ja asenteensa muuttuivat ja kehittyivät elämän aikana ympäristön ja tapahtumien mukaisesti. Ei ole ollenkaan yllätys huomata, että islam on monimutkainen uskonto.”

Muhammedin suhtautuminen toisien uskontojen edustajiin vaihteli hänen elämänsä aikana. Tämä vaihtelu näkyi myös hänen kirjoittamissaan Koraanin teksteissä. Elämänsä aikaisemmassa vaiheessa Muhammed oli sotilaallisesti heikko ja sai suojaa kristityiltä. Näinä aikana syntyneet teksti, jotka myöhemmin tallennettiin Koraaniin, ovat ystävällisiä kristittyjä ja juutalaisia kohtaan. Mutta myöhemmin, kun Muhammedin sotilaallinen valta kasvoi, hänen suhtautumisensa ja tekstinsä muuttuivat. Myös nämä tekstit ovat tallennetut Koraaniin.

Kolmen tyyppisiä muslimeja

Islamin kannattajat voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: sekulaarit eli maallistuneet, modernit ja fundamentalistiset. Jokainen näistä ryhmistä löytää islamin pyhästä kirjasta, Koraanista, tukea omalle käyttäytymiselleen.

Sekulaarit

Maallistuneilla muslimeilla ei ole paljoa tietoa Koraanista. He tuntevat vain muutaman Koraanin jakeen, joita he voivat käyttää oman elämäntapansa puolustamiseen. Yksi niistä voisi olla erimerkiksi seuraava:

”Rikkaus ja lapset ovat tämän maailman aarteita, mutta jatkuvat hyvät teot antavat Herrasi edessä paremman palkkion ja toivon.” (Suura Al-Kahf 18:46)

Modernit

Modernit muslimit tuntevat Koraanin, mutta tulkitsevat uskonsa sopivaksi moderniin elämäntapaansa. He tulkitsevat Koraania niin, että he voivat elää muiden uskontojen - hindujen, kristittyjen ja juutalaisten - keskellä ja painottavat Koraanin rauhanomaisia jakeita. Maissa, joissa islam ei ole valtauskonto, Koraania pyritään tulkitsemaan tällä rauhanomaisella tavalla.

Nämä Koraanien jakeet syntyivät Muhammedin toiminnan alkuaikoina, jolloin hän suhtautui vielä ystävällisesti juutalaisiin ja kristittyihin. Esimerkkinä näistä jakeista:

”(Koraaniin) uskovat ja myöskin ne, jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.” (Suura Al-Baqarah 2:62)

Silloin kun on tarvetta, muslimi voi käyttää edellä mainittuja Koraanin kohtia antaakseen uskonnostaan kuvan modernina korkean moraalin ja rauhan uskontona.

On totta, että monet muslimit ovat rauhaa rakastavia ja lakia kunnioittavia. Mutta ei ole totta, että rauha olisi islamin uskonnon yksi pääominaisuuksista.

Fundamentalistit

Toisenlaisen, ehkä todellisemman, kuvan islamista antavat Koraanin jakeet jotka yllyttävät muslimeja ”jihadiin” eli islamilaiseen ”pyhään sotaan” ei-muslimeja vastaan. Fundamentalistimuslimit painottavat näitä Koraanin äärimmäisiä ja fanaattisimpia jakeita. Nämä jakeet tulivat Muhammedille hänen toimintansa myöhäisemmässä vaiheessa, kun hän oli sotilaallisesti vahva ja kun hän huomasi, että kristityt ja juutalaiset eivät lähteneetkään seuraamaan hänen uutta uskontoaan.

Muhammed vihastui huomattuaan, että kristityt ja juutalaiset eivät ottaneet hänen sanomaansa vastaan. Ääri-islamistien väkivallan ja terrorismin teot nousevat Muhammedin vihasta, jonka hän ilmaisi sanomissaan. Nämä jakeet on tallennettu osaksi Koraania. Islamin tulkinnan mukaan nämä jakeet kumoavat Muhammedin aikaisemmat ystävällisten sanomien jakeet. (Huomioi, että Koraanissa luvut, Suurat, eivät sijaitse aikajärjestyksessä, vaan pituusjärjestyksessä.)

Esimerkkinä jakeista, joista näkyy Muhammedin viha toisten uskontojen harjoittajia kohtaan ovat seuraavat:

Muhammed innostaa muslimit sotaan (jihad) Allahin puolesta: ” Oi Profeetta (Muhammed), innostuta oikeauskoiset (muslimit) taisteluun!” (Suura Al-Anfal 8:65) ” Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä.” (Suura Al-Baqarah 2:216)

Koraani kieltää muslimia ystävystymään kristittyjen ja juutalaisten kanssa: ”Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.” (Suura Al-Maidah 5:51)

Koraani jopa kehottaa muslimeja taistelemaan juutalaisia ja kristittyjä vastaan: ”Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen (juutalaiset ja kristityt), eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa (islamia), taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.” (Suura At-Taubah 9:29)

Tässä jakeessa mainittu vero (jizyah) on erityistä korkeaa veroa, jota maksavat vain juutalaiset ja kristityt, jotka eivät halua hylätä uskontoaan ja kääntyä islamiin.

Koraani komentaa muslimia taistelemaan ei-muslimeja vastaan kunnes he ovat tuhonneet kaikki muut uskonnot ja islam olisi tällöin ainut uskonto maailmassa: ”Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys (epäusko islamia kohtaan ja toisen kuin Allahin palveleminen) lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan (islamin Allah) palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia (polyteisteja, monijumalaisia) vastaan.” (Suura Al-Baqarah 2:193)

Nämä jakeet toistetaan myös Suurassa Al-Anfal 8:39: ”Ja taistelkaa heitä (ei-muslimeja) vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee, mitä he tekevät.” Ääri-islamistit uskovat, että kaikki epäuskoiset eli kaikki ei-muslimit (hindut, buddhalaiset, konfutselaiset, kristityt, juutalaiset, sikhit, jainalaiset, jne.) täytyy tuhota ja poistaa maan päältä, koska heillä ei ole arvoa ihmisinä.

Muslimit eivät ymmärrä kristinuskon näkemystä Jumalan kolminaisuudesta ja ajattelevat, että kristityt palvelevat kolmea Jumalaa - Jumala, Jeesus ja Maria. Muhammed itse käsitti kolminaisuuden väärin ja jätti väärinkäsityksen perinnöksi (Suura Al-Maaidä 5:116). Tämän takia muslimit pitävät kristittyjä polyteisteina.

Ääri-islamistit jakavat maailman kahteen osaan, Dar Al-Harb eli sodan leiri tai talo, jossa kristityt, juutalaiset, hindut ja muut ei-islamilaiset ovat sekä Dar Al-Sallam eli rauhan leiri tai talo, jossa muslimit elävät. Ääri-islamilaiset uskovat, että islamilaisen ”pyhän sodan” (jihad) pitää jatkua kunnes Dar Al-Harb on tuhottu.

Ääri-islamistit unelmoivat maailmanlaajuisesta islamilaisesta suurvallasta. He uskovat, että kun länsimaat on tuhottu, he saavuttavat tämän unelman.

Koraanin lupaa paratiisin jihadissa kuolleille

Koraani opettaa, että ne jotka kuolevat jihadiksi julistetussa sodassa saavat täydellisen anteeksiannon ja palkkiokseen aistillisen ja ylellisen elämän paratiisissa. ”ja jos kaadutte tai kuolette Jumalan sotaretkellä, niin on totisesti Jumalan anteeksianto ja lupaus parempi kuin kaikki se maallinen, mitä olette saaneet kootuksi.” (Suura Al-Waqiah 3:156) ”Totisesti, Jumala on lunastanut uskovaisilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan,” (Suura At-Taubah 9:111)

Koraani kuvailee paraatisia, jonka jihadissa kuolleet saavuttavat seuraavasti.

”Totisesti ovat ne, jotka karttavat pahaa, puutarhoissa ja autuudessa iloiten Herransa antimista ja siitä, että heidän Herransa pelasti heidät palavan tulen kidutuksesta. Syökää ja juokaa iloiten palkaksi siitä, mitä teitte. He saavat levätä riveihin asetetuilla istuimilla, ja Minä yhdistän heidät puhtaisiin, tummasilmäisiin neitoihin,

Ja Me varustamme heidät yltäkylläisesti hedelmillä ja lihalla heidän toivomuksiensa mukaan. He ojentavat siellä toisilleen pikarin ilman turhaa puhetta ja syntiä, ja heidän ympärillään on nuorukaisia, kauniita kuin helmet kuoressaan.” (Suura At-Tur 52:17 – 20, 22 – 24)

”Siellä on avaria varjopaikkoja, vuolaasti virtaavaa vesiä ja runsaasti hedelmiä, jotka eivät vähene ja joita ei heiltä evätä. Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan. Totisesti olemme luonut heidät omin käsin sallien heidän pysyä neitseinä hellinä ja samanikäisinä, niitä varten, jotka ovat oikealla puolella, joista lukuisat kuuluivat aikaisimpiin profeetan kannattajiin, ja myöhemmin liittyneitä suuri joukko.” (Suura Al-Waqiah 56:30 – 40)

”Totisesti odottaa voitto niitä, jotka pelkäävät Jumalaa, heidän ovat hedelmä- ja viinitarhat, nuoruutta uhkuvat neidot, heidän ikäisensä, ja puhdasta viiniä täydet pikarit.” (Suura An-Naba 78:31 – 34)

Useat muslimijohtajat kutsuvat itsemurhapommien räjäyttäjiä marttyyreiksi, jotka saavat täydellisen anteeksiannon ja varman pääsyn edellä olevissa Koraanin kohdissa kuvatun paratiisiin oloihin. Heille opetetaan, että kuolemansa jälkeen he saavat paratiisissa juoda viiniä ja heidän käytössään on kauniita nuoria naisia.

Itsemurhapommien räjäyttäjät uskovat tämän ja ovat valmiita tuhoamaan oman elämänsä muiden mukana. Esimerkkinä heistä on Muhammad Atta. Hän lensi ensimmäisessä lentokoneessa Word Trade Centerin toiseen torniin tuhoten sen. Muhammad Atta oli Egyptissä syntynyt ja opiskellut lakimieheksi. Hän opiskeli Saksassa ja hänet kuvattiin luonteeltaan hiljaiseksi ja hyvin uskonnolliseksi. Hän perusti islamilaisen rukous- ja opiskeluryhmän ylisopistoon, jossa opiskeli, tammikuussa 1999.

Atta asui ja liikkui helposti länsimaissa, vaikka hän salaisesti vihasi niitä. Hän oli kirjoittanut seuraavan lauseen Koraaniinsa: ”Minun rukoukseni ja uhraukseni ja elämäni ja kuolemani kuuluvat Allahille, maailmojen Herralle.” (Washington Post 22.9.2001)

Koraani opettaa väkivaltaa ja terrorismia

Islam ei ole rauhan uskonto. Koraani opettaa muslimeja terrorisoimaan ja tappamaan jokaisen, joka ei alistu islamin ja profeetta Muhammedin alaisuuteen.

”Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: »Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.» Ja tämä siksi, että he niskoittelevat Jumalaa (Allahia) ja Hänen lähettilästään (Muhammed) vastaan, sillä jos joku niskoittelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, on Jumala totisesti ankara rangaistessaan. Tässä on rangaistus teille; maistakaa sitä siis! Uskottomia varten on tulen tuska.” (Suura Al-Anfal 8:12 – 14)

”Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkotetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus, lukuun ottamatta niitä, jotka katuvat, ennen kuin te saatte heidät valtaansa.” (Suura Al-Maidah 5:33 – 34)

Koraani julistaa, että Allah rakastaa niitä, jotka taistelevat hänen puolestaan. ” Jumala rakastaa totisesti niitä, jotka taistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuin kivimuuri.” (Suura As-Saff 61:4)

Koraani opettaa pakkokäännytystä

Koraani kehottaa muslimia käännyttämään ei-muslimin islamiin voimakeinoin. ”Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain (kaikki ei-muslimit) verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.” (At-Taubah 9:5)

Koraanin opetus kylvää terroristien sisimpään intoa väkivaltaan ja tuhoon. Media kuvaa terrorismin syyksi köyhyyden ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden. Nämä syyt varmaankin lisäävät terrorismia. Terrorismin juuret ovat kuitenkin islamissa ja Koraanin opetuksessa. Ääri-islamistien viha on seurausta profeetta Muhamedin kokemasta vihasta toisia uskontoja kohtaan. Vihansa Muhammed siirsi Koraanin teksteihin ja siirtää sitä Koraanin kautta tämän päivän ääri-islamistien elämään.

Kristillisyyden nimessä on tehty lukuisia väkivallan tekoja. Kuitenkaan yhtäkään väkivallan tekoa ei voida pyhittää Uuden testamentin opetusten kautta. Jeesus komensi seuraajaansa Pietaria: ”Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu.” (Matt. 26:52)

Islamista on vaikea päästä ulos

Islam on vankila, josta on vaikea päästä ulos. Kun joku on lausunut islamilaisen uskontunnustuksen (Shahada), jossa tunnustetaan, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa, niin islamin mukaan tämä henkilö ei voi enää muuttaa mieltään. Jos hän muuttaa mielensä, niin islamin opetuksen mukaan hänet tapetaan ja teloitetaan. Tätä tapahtuu jatkuvasti esimerkiksi Saudi-Arabiassa uskonnollisen poliisin toimesta.

Koraani kehottaa surmaamaan islamista pois kääntyneen. Joskus jopa oma perhe voi surmata islamin hylänneen perheenjäsenen säilyttääkseen uskonnollisen kunniansa.

”Miksi jakaudutte kahteen ryhmään, kun on kysymys teeskentelijöistä? Jumala on syössyt heidät epäuskoon heidän tekojensa tähden. Haluatteko taluttaa niitä, jotka Jumala on eksyttänyt? Sille, jonka Jumala on eksyttänyt, sinä et pysty tietä löytämään. He toivoisivat, että te tulisitte uskottomiksi, aivan kuin he itse ovat, ja siten heidän kaltaisikseen. Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan, ennen kuin he lähtevät kodeistaan Jumalan retkelle. Jos he palaavat entiseen vihamielisyyteensä (kääntyvät pois islamista), niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä heidät kohtaattekin, älkääkä ottako itsellenne suojelijaa tai auttajaa heidän joukostaan.” (Suura An-Nisa 4:88 – 89)

Islam ei salli demokraattista mielipiteen vapautta

Islamissa toimii vahva sensuuri. Demokraattinen uskonnon ja mielipiteen vapaus ja niiden vapaa ilmaisu eivät toteudu islamissa. Tästä on hyvinä esimerkkeinä muslimi kirjailija Salman Rushdie, joka kirjoitti kirjan ”Saatanalliset säkeet”. Iranin uskonnollinen johtaja Ayatollah Ruholla Khomeini julisti hänelle kirjan takia 1998 kuolemantuomion ja lupasi viisi miljoonaan dollaria sille, joka surmaa hänet.

Toinen esimerkki mielipiteen vapauden puuttumisesta on Dr- Farag Foda egyptiläinen kirjailija. Hänet tapettiin Kairossa 1993 koska hän kirjoitti useita islamille kriittisiä kirjoja, jotka osoittivat islamin ja islamilaisen yhteisön todellisen olemuksen.

Kolmantena esimerkkinä on professori Nasr Hamid Abu Zeid. Häntä syytettiin siitä, että hän oli pilkannut islamia kirjoissaan, joissa hän käsitteli Koraania. Egyptin oikeuslaitos määräsi hänen eroamaan vaimostaan. Hän joutui pakenemaan Egyptistä Hollantiin.

Neljäntenä esimerkkinä on egyptiläinen kirjailija Naqib Mahfouz. Hän oli ensimmäinen egyptiläinen, joko sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Hänet yritettiin surmata 80-vuotiaana kotiovelleen. Naqib Mahfouzia syytettiin, että hän oli pilkannut Muhammedia novellissa ”The Children of Gabalawi”.

Ääri-islamistit toteuttavat uskonnollisia kostojaan länsimaissakin. Tästä kertoo hollantilaisen ei-muslimi elokuvaohjaajan murha vuonna 2004 Hollannissa. Hän oli käsitellyt dokumenteissaan islamia kriittisesti.

Muslimien ja muidenkin on hyvä ymmärtää, millaisessa yhteiskunnassa hän eläisi, jos ääri-islamilaiset hallitsisivat sitä. Talebanien hallitsema Afganistan oli selkeä esimerkki siitä. Talebanien hallinta perustui Koraanin kirjaimelliseen tulkintaan. Talebanien hallitsemassa Afganistanissa jokainen nainen, josta näkyi jotain muuta kuin silmät, piestiin.

Saudi-Arabiassa naiset eivät saa ajaa autoa tai kävellä kadulla ilman kaapua, joka peittää kaiken muun paitsi silmät. Saudi-Arabiassa ei-muslimeja pidätetään sen tähden, että he harjoittavat uskontoaan kotona. Kirkkojen rakentaminen ei ole sallittua Saudi-Arabiassa. Sen sijaan Saudi-Arabian taloudellisen tuen avulla rakennetaan lukuisia koraanikouluja ja moskeijoja jatkuvasti länsimaihin.

Monet muut islamilaiset maat ovat täynnä uskonnollista rasismia ja ihmisoikeusrikkomuksia uskonnollisista syistä. Viranomaisten hiljaisessa hyväksynnässä ääriryhmät tekevät sotilaallisia hyökkäyksiä ei-muslimeja vastaan. Näistä maista puuttuu todellinen mielipiteen ja uskonnon vapaus.

Islam tarkoittaa alistumista

Länsimaisissa radio- ja tv-lähetyksissä islamilaiset vakuuttavat, että islam tarkoittaa rauhaa. Todellisuudessa sana islam tarkoittaa ”alistumista” ja sana muslimi johdetaan sanasta ”se, joka on alistunut Allahille”. Ääri-islamistien päämäärä on saattaa väkivallan ja terrorismin avulla koko maailma Allahin alaisuuteen ja muodostaa Koraanin mukainen, Koraanin lakia noudattava maailmanlaajuinen islamilainen valtakunta.

Toivottavaa olisi, että islamin salliva tulkinta lisääntyisi islamilaisissa yhteisöissä. Valitettavasti Koraanin kirjaimellinen tulkinta ja ääri-islamilaisuus on nousussa. Islam julistaa sallivaa tulkintaa länsimaisessa mediassa, mutta islamilaisten maiden koraanikoulut ja moskeijoissa tulkinta on usein fundamentalistista.

Lähteenä käytetty artikkelia Understanding Islam, Dr. Labib Mikhal.
Koraanin lainaukset www.kuran.gen.tr/html/fince/