Jeesus Koraanissa
Jeesus ja Muhammed
Islamin monet kasvot
Islam kristinuskon valossa
Todelliset kasvot
Kristus islamissa ja kristinuskossa
Terrorismiongelman juuri
Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Islam, tuleva maailmanvalta?
Saatanalliset säkeet
Naisen asema islamissa
Naiset Koraanissa
Helvetissä enemistö on naisia?
Islamin lapsimorsiamet
Muhammedin opetuksia
 

Islamin lapsimorsiamet

Profeetta Muhammed oli 52-vuotias ja Aisha 9-vuotias, kun he solmivat avioliiton ja täydellistivät sen seksuaalisesti. Aisha oli Muhammedin toinen vaimo. Muhammed noudatti arabialaista tapaa avioituessaan tytön kanssa, jolla oli juuri ollut ensimmäiset kuukautisensa. Hän ei siis suinkaan ollut ensimmäinen, joka teki niin.

Muhammed ei osoittanut teollaan ainoastaan hyväksyvänsä asian, vaan myös varmisti, että tavan noudattamista jatkettaisiin, asettamalla oman ”sunnansa”, elämäntyylinsä jumaliseksi ihanteeksi, jota muslimien tulisi seurata. Muhammedin teko ja hänen opetuksensa avioliitosta loivat näin islamilaisen perinnäistavan: Tyttölapsia pidetään aikuisina ja näin ollen täysin valmiina avioliittoon ja seksuaalisuhteeseen heidän saatuaan ensimmäiset kuukautisensa.

Monien lännen muslimien on vaikea hyväksyä, että Aisha oli vasta 9-vuotias, kun heidän profeettansa oli seksuaalisuhteessa hänen kanssaan. Arvostetuimmat Hadithit sekä islamilaiset tiedemiehet historian aikana kuitenkin todistavat Aishan olleen 6-vuotias kihlautuessaan ja 9-vuotias aloittaessaan sukupuolielämän Muhammedin kanssa.

Muhammedin sunna eli elämäntyyli on johtanut lailliseen lasten hyväksikäyttöön islamilaisessa maailmassa. Monet lapsista on pakotettu, joko isiensä, perheidensä tai perheidensä taloudellisen tilanteen vuoksi hyväksymään avioliitto miehen kanssa, joka on kyllin vanha olemaan heidän isoisänsä. Muut tytöt eivät luultavasti edes tiedä, mihin ryhtyvät, kun heille ehdotetaan avioliittoa.

Ensimmäisten kuukautisten jälkeen näitä lapsia arvostetaan suuresti neitsyydestään. He joutuvat liian useasti vanhojen himokkaiden miesten hyväksikäyttämiksi, jotka ostavat tytöt myötäjäisillä ja käyttävät heitä seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämiseen ja lasten synnyttämiseen. Heidät jätetään elämään toisen luokan kansalaisina kulttuurissa, joka pohjautuu Muhammedin elämään.

Ihmisen teot osoittavat hänen mielenlaatunsa ja “pyhyytensä”.

Alla olevat siteeraukset valaisevat edellä esitettyä asiaa.

Mitä tiede sanoo lapsen kehityksestä

Kasvu- ja murrosikäarviointien lisäksi tieteelliset tutkintaryhmät ovat tutkineet teiniraskauden vaikutuksia. Seuraavassa on eräitä asiantuntijoiden lausuntoja aihetta käsitteleviltä internetsivuilta.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) sivuilta http://unhchr.ch/html/menu6/2/fs23.htm 

“…Lapsiavioliitto ryöstää tytöltä hänen lapsuusaikansa, jonka hän välttämättä tarvitsee kehittyäkseen fyysisesti, henkisesti ja psykologisesti. Itse asiassa aikainen avioliitto aiheuttaa suurta henkistä painetta, kun nuori nainen siirretään vanhempiensa kodista puolisonsa perheen kotiin. Hänen aviomiehellään, joka poikkeuksetta on häntä monta vuotta vanhempi, on hyvin vähän yhteistä nuoren teini-ikäisen kanssa. Tämän vieraan miehen kanssa tytön täytyy rakentaa intiimi henkinen ja fyysinen suhde. Hän on velvoitettu yhdyntään, vaikka hän ei fyysisesti olisi täysin kehittynyt…

…Aikaisista avioliitoista, esim. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, seuraaviin terveydellisiin komplikaatioihin kuuluvat keisarinleikkauksen riski, alhainen paino ja aliravitsemus. Nämä johtuvat usein toistuvista raskauksista ja imetyksistä elämänvaiheessa, jossa nuoret äidit ovat vielä itse kasvuiässä…

Varhaisella raskaudella voi olla haitallisia vaikutuksia sekä nuorille äideille että heidän lapsilleen. Unicefin mukaan yhdenkään tytön ei pitäisi tulla raskaaksi ennen 18 ikävuotta, koska hän ei ole vielä fyysisesti valmis saamaan lapsia. Alle 18-vuotiaiden äitien lapset syntyvät usein ennenaikaisesti ja alipainoisina. Tällaisilla lapsilla on suurempi todennäköisyys kuolla ensimmäisen elinvuotensa aikana. Riski on suurempi myös nuoren äidin omalle terveydelle. Heikko terveydentila on yleistä köyhillä raskaana olevilla ja imettävillä naisilla…”

“Adolescence-transition from childhood to maturity”, kirjoittaneet Lambert, Rothschild, Altland & Green. Julkaisija Brooks/Cole 1978:

Page 106: “It is only with the third phase, puberty, that girls develop regular ovulatory menstrual cycles and the capability for procreation… This period generally spans about two years for girls and about three years for boys, ending when all secondary sex characteristics have fully appeared and reproductive ability has been reached. Most boys are well into puberty by age 14 (Marshall, 1975), most girls by the age of 15-16.”

Sivu 106: ”Vasta kolmannessa vaiheessa, murrosiässä, tytöille kehittyy säännöllinen ovuloiva kuukautiskierto ja he ovat valmiita lisääntymään. Tytöillä tämä vaihe kestää noin kaksi vuotta ja pojilla kolme vuotta ja päättyy, kun ulkoiset ominaisuudet ovat täysin kehittyneet ja lisääntymiskyky on saavutettu. Useimmat pojat ovat saavuttaneet puberteetti-iän 14 ikävuoteen mennessä ja tytöt 15–16 ikävuoteen mennessä.” (Vapaa suomennos)

Peter O. Ebigbo on tehnyt toisen tutkielman aiheesta.

Published in the German periodical for Psychosomatic Medicine and Psychoanalysis.
“Presents data on disturbed female clients whose marriages were arranged at age 9-13 years. When husbands had paid the dowry and fulfilled marriage customs, they were entitled to have sexual intercourse with their wives. Early sexual experience, mostly against the will of the underage girls, precipitated positive or negative reactions. In positive reaction cases, an imprinting fixation on the man took place. If the man died or rejected the young women, a disorientation took place, resulting mostly in an inability to have sexual relationships with other men. If the reaction was negative, the women did all she could to prevent sexual realtionships with her husband through a variety of symptoms such as frequent pregnancies and secret love affairs.”

“Antaa tietoa henkisesti häiriintyneistä naisasiakkaista, joiden avioliitot järjestettiin heidän ollessaan 9-13 -vuotiaita. Kun aviomiehet olivat maksaneet myötäjäiset ja käyneet läpi avioliittorituaalit, heillä oli oikeus yhdyntään vaimojensa kanssa. Useimmiten alaikäisten tyttöjen tahdonvastaiset varhaiset seksuaaliset kokemukset, aiheuttivat positiivisia tai negatiivisia reaktioita. Positiivisesti reagoivat naiset takertuivat mieheensä. Jos mies kuoli tai hylkäsi nuoren naisen, tämä joutui pois tolaltaan eikä usein enää kyennyt seksuaalisuhteeseen muiden miesten kanssa. Negatiivisesti reagoivat välttivät kaikin mahdollisin tavoin seksuaalisuhdetta miehensä kanssa, esimerkiksi usein toistuvilla raskauksilla tai salaisilla rakkaussuhteilla.” (Vapaa suomennos)

Miriam Ali kertoo kirjassaan “Lasteni tähden” (Julkaisija: Warner Books 1995), kuinka hänen tyttärensä ryöstettiin ja myytiin vaimoiksi Jemeniin. Tyttöjen nimet ovat Nadia ja Zana. He olivat molemmat nuoria teini-ikäisiä, kun heidät myytiin. Tässä otteita kirjasta:

Sivu 300: Sain selville, että en ollut ainoa, joka oli joutunut kärsimään shamiirimiehen käsissä. Tiesin ainakin viisi muuta äitiä, joiden lapset oli viety Jemeniin. Se merkitsi vähintään kymmentä lasta, joista useimmat olivat tyttöjä. Tiesin, että heitä oli vielä paljon enemmän. Zana oli tavannut monia tyttöjä, jotka oli viety väkisin Keski-Englannista ja jotka olivat nyt Jemenissä. Yksi heistä oli pieni vaalea derbylainen. Hän oli ollut 9-vuotias, kun hänet vietiin, ja hänellä oli ollut kolme keskenmenoa ennen neljättä raskauttaan. Tällä kertaa vauva syntyi kuolleena. Pikkuvauvan kuolema vei lapsiäidin mielenterveyden. Hän oli 12-vuotias. Toinen, iältään 12-vuotias, jutteli usein Zanalle ja kertoi yhä osaavansa laskea englanniksi kymmeneen. Hän kertoi haluavansa valtavasti Englantiin. Heidän puhellessaan hän imetti omaa lastaan.

Jean Sassonin kirjasta “Prinsessa”

Sivu 72: Saudi-Arabiassa ensimmäiset kuukautiset merkitsevät, että on aika valita ensimmäinen huntu ja abaya.

Sivu73: Kauppaan astuu lapsi, mutta sieltä tulee ulos nainen, joka on hunnutettu ja siitä päivästä alkaen avioliittoiässä.

Käännetty ja lyhennetty artikkelista MUHAMMAD, AISHA, ISLAM, AND CHILD BRIDES
Käännetty ja julkaistu kirjoittajan, julkaisijan tai kustannusoikeuksien haltijan luvalla.