Jeesus Koraanissa
Jeesus ja Muhammed
Islamin monet kasvot
Islam kristinuskon valossa
Todelliset kasvot
Kristus islamissa ja kristinuskossa
Terrorismiongelman juuri
Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Islam, tuleva maailmanvalta?
Saatanalliset säkeet
Naisen asema islamissa
Naiset Koraanissa
Helvetissä enemistö on naisia?
Islamin lapsimorsiamet
Muhammedin opetuksia
 

Artikkelit

Suurin osa näistä artikkeleista ovat suomennoksia muualla julkaistuista artikkeleista.

Jeesus Koraanissa
Koraanissa on kirjoitettu Jeesuksesta useassa kohden. Artikkelissa tarkastellaan joitakin näitä kohtia.

Jeesus ja Muhammed
Muslimien mukaan Muhammed on Allahin profeetta ja viimeinen profeetta, sinetti profeettain joukoss. Muhammed ei kuitenkaan saanut sanomaansa suoraan Allahilta vaan enkelin välityksellä. Monet muut Koraanin ja myös Raamatun mainitsemat profeetat saivat kuitenkin sanomansa suoraan Jumalalta.

Naiset Koraanissa
Naisten elämää muslimimaissa ei voida ymmärtää miettimättä ensin Koraania ja sitten haditheja (perimätietoa) ja lakeja, joihin Koraani on vaikuttanut.

Tappaa ja kuolla Allahin nimessä
Mitä itsemurhaa suunnittelevan ääri-islamistin mielessään liikkuu, kun hän käyttäytyy väkivaltaisesti? Jotta voisi löytää vastauksen tähän kysymykseen, tulee ymmärtää eräs tärkeä mutta vaarallinen islamin opetus, ”jihad” (eli pyhä sota).

Muhammedin ihmeellisiä opetuksia
Muhammedin opetuksia on koottu ns. haditheiksi. Koraanin jälkeen hadithit ovat tärkein osa islamilaista lakia, sillä niiden opetukset ovat yhtä sitovia. Tämän artikkelin tarkoitus on antaa lukijalle kuva Muhammedin, islamin profeetan, opetuksista. Osa näistä opetuksista saattaa tuntua järkyttävältä, osa kenties huvittavaltakin, kun taas jotkin saattavat tuntua lähinnä kummallisilta.

Islamin monet kasvot
Muhammedin suhtautuminen toisien uskontojen edustajiin vaihteli hänen elämänsä aikana. Tämä vaihtelu näkyi myös hänen kirjoittamissaan Koraanin teksteissä. Elämänsä aikaisemmassa vaiheessa Muhammed oli sotilaallisesti heikko ja sai suojaa kristityiltä. Näinä aikana syntyneet teksti, jotka myöhemmin tallennettiin Koraaniin, ovat ystävällisiä kristittyjä ja juutalaisia kohtaan. Mutta myöhemmin, kun Muhammedin sotilaallinen valta kasvoi, hänen suhtautumisensa ja tekstinsä muuttuivat. Myös nämä tekstit ovat tallennetut Koraaniin.

Kristus islamissa ja kristinuskossa
Ahmed Deedat julkaisi kirjasensa Kristus Islamissa vuonna 1983. Sen nimestä voisi luulla, että tekijän aikomus oli tarjota yleinen selvitys siitä miten Islam ajattelee Jeesuksesta. Suuri osa kirjasta onkin polemiikkia kristinuskoa vastaan. Artikkelissa analysoidaa Deetanin esiin nostamiaan asioita.

Islam kristinuskon valossa
Viimeisen kymmenen vuoden ajan islam on vallannut paljon alaa eri kulttuurien keskuudessa. Kun kristittyinä kohtaamme muslimeja ja yritämme ymmärtää heitä, meidän tulisi muistaa, että monet heistä palvelevat aidosti Jumalaansa. Kristittyjen ei täten tulisi halveksia, vaan rakastaa ja kunnioittaa heitä. Tämä ei kuitenkaan vapauta meitä etsimästä totuutta.

Terrorismiongelman juuri
Uuden vuosituhannen alussa islam on noussut useiden terroritekojen kautta tiedotusvälineiden otsikkoihin. Tuhannet viattomat ihmiset on tapettu näiden väkivaltatekojen kautta. Terroritekoja on tapahtunut Indonesiasta Yhdysvaltoihin saakka, kaikissa maanosissa.

Islam – tulevaisuuden maailmanvalta?
Islam hävisi käytännöllisesti katsoen kokonaan näkyvistä Euroopassa ja Amerikassa 1800-luvulla. Vain ne harvat länsimaalaiset, lähinnä ne jotka asuivat Euroopan ja Amerikan ulkopuolella, kohtasivat islamilaisia. Länsimaissa tapahtunut nopea teknologinen kehitys on jättänyt islamilaiset maat pitkäksi aikaa länsimaiden varjoon ja on saanut ne näyttämään vähemmän merkityksellisiltä. Tosiasiassa ei kuitenkaan ole kulunut kauan aikaa siitä, kun Eurooppa viimeksi oli joutua islamin valloittamaksi.

Saatanalliset jakeet Koraanissa
Eräässä vaiheessa elämänsä aikana Muhammed ja hänen yhteisönsä joutuivat ankaran vainon kohteeksi. Tällöin kahdeksankymmentä kolme hänen seuraajistaan pakenivat Mekan kaupungista turvaan Etiopiaan. Etiopia oli tällöin kristitty maa eli Abyssiiniaan. Kun paine ja eristäytyneisyys lisääntyivät Muhammedia kohtaan, hän koki heikkouden hetkensä ja kelpuutti kolmen pakanajumalattaren Lat’n, Uzza’n ja Manat’n olemassaolon Allahin rinnalle. Kertomus tästä löytyy Koraanin suurasta an-Najm 53:19-22 (Tähden suura).

Todelliset kasvot
Islam on jälkikristillinen uskonto. On historiallinen tosiasia, että Muhammed joutui tekemisiin Uuden Testamentin Kristusta koskevien asioiden kanssa. Hän hyväksyi Jeesuksen osittain, mutta kielsi ristiinnaulitsemiseen liittyvät asiat. Koraani myöntää Jeesuksen neitseestä syntymisen selvät todisteet, mutta kieltää Pyhästä Hengestä sikiämisen. Muhammed kieltää sen, että Marian poika olisi syntynyt pelkästään Jumalan sanan voimasta. Jeesusta arvostetaan Islamissa vain suurena ihmeitä tekevänä profeettana.

Naisen asema islamissa
Naisen asemaan biologisena ja sosiaalisena olentona ei Koraanin mukaan vaikuta, onko nainen muslimi vai ei. Miehet hallitsevat naisia, eikä miespuolinen ole niin kuin naispuolinen (Suura Al Imran 3:35). Koraani paljastaa meille kuitenkin naisista tuohon aikaan vallinneen käsityksen.

Helvetissä enemmistö on naisia
Seuraavassa tekstissä esitetään yksi selkeimmistä todisteista miehen ja naisen epätasa-arvosta islamissa. Muhammed on sanonut: “Minulle näytettiin helvetin tuli, ja enemmistö sen asukkaista oli naisia.

Islamin lapsimorsiamet
Profeetta Muhammed oli 52-vuotias ja Aisha 9-vuotias, kun he solmivat avioliiton ja täydellistivät sen seksuaalisesti. Aisha oli Muhammedin toinen vaimo. Muhammed noudatti arabialaista tapaa avioituessaan tytön kanssa, jolla oli juuri ollut ensimmäiset kuukautisensa. Muhammed ei osoittanut teollaan ainoastaan hyväksyvänsä asian, vaan myös varmisti, että tavan noudattamista jatkettaisiin, asettamalla oman ”sunnansa”, elämäntyylinsä jumaliseksi ihanteeksi, jota muslimien tulisi seurata.