Moskeija Tunisiassa

Uskovatko kristityt kolmeen Jumalaan?

Mitä kolminaisuudella tarkoitetaan?

Antaako Raamattu ymmärtää, että Jeesus on Jumala?

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä?

Onko Raamattu väärennettu?

Ovatko neljä evankeliumia oikeita?

Onko Raamattu väärennetty?

Kysymys: MIKSI muslimit uskovat, että Raamattua on vääristelty?
Kysymyksen taustaa

Koraanissa sanotaan, että Raamatun teksti on oikea Jumalan ilmoitus. Silti muslimit yleensä uskovat, että Raamattu olisi väärennetty.

Vastaus

1. Koraani julistaa, että Raamattu on aito Jumalan ilmoitus, ja vaatii uskoa Raamattuun.

Suura 2:40-42, 126, 136, 285; 3:3, 71, 93; 4:47, 136; 5:47-51, 69, 71, 72; 6:91; 10:37, 94; 21:7; 29:45,46; 35:31; 46:11

a) Kaikki yllä olevat Koraanin kohdat pitävät selvänä sitä, että Muhammedin päivinä todellinen Jumalan ilmoitus oli saatavilla. Suura 3:71, 93; 21:71
b) Tosi muslimi on velvoitettu uskomaan kaikkiin Jumalan ilmoituksiin. Suura 2:136; 4:136; 29: 46
c) Koraani ei tee eroa Jumalan eri ilmoituksien välillä. Suura 2:136

2. Koraani väittää, ettei KUKAAN voi muuttaa Jumalan sanaa. Suura 6:34; 10:34

MUTTA

3. Koraani ja Raamattu eivät ole yhtäpitäviä.

Raamattu ja Koraani eroavat suuresti uskon ja sen käytäntöön soveltamisen peruskäsityksissä.

MUTTA

4. Koska Raamattu oli olemassa ennen Koraania, tulee muslimin todistaa, että Raamattu on väärässä JA että Koraani on oikeassa.

a) Raamattu oli valmis 500 vuotta ennen kuin Koraani ilmestyi Muhammedille. Oletetaan, että joku kirjoittaisi tänä päivänä kirjan jostain tietystä vuoden 1506 tapahtumasta ja tämä kirja olisi ristiriidassa sellaisen historiallisen dokumentin kanssa, joka on kirjoitettu tuon nimenomaisen tapahtuman aikaan vuonna 1506. Tällöin uudemman kirjan kirjoittajan tulisi ensinnäkin pystyä todistamaan, että vanhempi dokumentti olisi virheellinen, ja toisekseen että uuden kirjan tiedot ovat tosia.

b) Tapahtuman aikana kirjoitetun dokumentin ei tarvitsisi todistaa aitoudestaan myöhemmin kirjoitettua dokumenttia vastaan. Se ei olisi loogista, rationaalista eikä uskollista historiatieteen periaatteille. Lisäksi vanhemman dokumentin epäaidoksi todistaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että uudempi olisi aito. Sen täytyy olla pätevä itsessään.

JOTEN

MIKSI MUSLIMIT USKOVAT, ETTÄ RAAMATTUA ON VÄÄRISTELTY?

5. Vuonna 1064 Ibn-Khazem ENSIMMÄISENÄ väitti, että Raamattua on vääristelty ja että se on epäaito. Tämän syytöksen tarkoituksena oli puolustaa islamia kristinuskoa vastaan, sillä Ibn-Khazem oli huomannut, että Raamatun ja Koraanin välillä oli eroavaisuuksia ja ristiriitoja. Koska hän uskoi Koraanin olevan aito, täytyi Raamatun silloin olla epäaito. Hän sanoi: ”Koska Koraanin täytyy olla totta, täytyy ristiriitaisten evankeliumien olla vääriä. Kuitenkin Muhammed käskee meitä kunnioittamaan evankeliumeja. Siispä kristittyjen on täytynyt vääristellä niitä Muhammedin aikojen jälkeen.” Hänen argumenttinsa ei perustunut minkäänlaiseen todistusaineistoon tai historiallisiin faktoihin vaan ainoastaan hänen henkilökohtaiseen uskoonsa. Ibn-Khazemin halu suojella Koraania johti hänet opettamaan, että ”kristityt kadottivat ilmestyneen evankeliumin lukuun ottamatta muutamia häivähdyksiä, jotka Jumala on jättänyt koskemattomiksi todistukseksi heitä vastaan.”

MUTTA,

6. Monet suuret muslimiopettajat EIVÄT uskoneet Raamatun turmeltumiseen vaan hyväksyivät nykyisten Uuden testamentin tekstien autenttisuuden.

a) Ali al-Tabari (kuoli 855) hyväksyi evankeliumit
b) Amr al-Ghakhiz (869) hyväksyi evankeliumit
c) BUKHARI (810–870) hyväksyi evankeliumit (hän kokosi aikaisinta islamin perintötietoa ja lainasi itse Koraania tukeakseen uskoaan Raamatun teksteihin, Suura 3:72, 78)
d) Al-Mas’udi (956) hyväksyi evankeliumit
e) Abu Ali Husain Bin Sina (1037) hyväksyi evankeliumit
f) AL-GHAZZALI (1111) hyväksyi evankeliumit (ehkäpä suurin muslimioppinut, eli Ibn-Khazemin jälkeen, mutta ei hyväksynyt hänen opetuksiaan)
g) Ibn-Khaldun (1406) hyväksyi evankeliumit (eli Ibn-Khazemin jälkeen, mutta ei hyväksynyt hänen opetuksiaan, vaan uskoi aikaisempia islamin opettajia)
h) Sir Sayyid Ahmad Khan, Aligarh Collegen perustaja. ”Me muhamettilaiset olemme sitä mieltä, ettei ole voitu todistaa vääristelyä (tahrif-i-lafzi) tapahtuneen.”
i) Fakhruddin Razi totesi: ”Juutalaisia ja ensimmäisiä kristittyjä on epäilty Tauratin ja Injilin [tooran ja evankeliumien] tekstien muuntelusta; mutta arvovaltaisten oppineiden ja teologien mielestä ei olisi ollut mahdollista siten turmella tekstejä, sillä nuo kirjoitukset olivat laajalti tunnettuja ja levitettyjä, sukupolvelta toiselle periytyneitä.”

JOTEN,

Miksi sinä uskot, että Raamatun tekstejä on vääristelty?
Miksi uskot mieluummin Ibn-Khazemia kuin Koraanin todistusta, Muhammedin sanoja ja näitä yhdeksää suurta muslimioppinutta, jotka kaikki uskoivat Raamatun tekstien olevan totuudenmukaisia?

Lähteet:
Christians Answer Muslims, Gerhard Nehls, 1992
Can We Trust the Bible?, J. Wijngraad
Koraani, A. Yusuf Ali
Kitab al-Asnam, Ibn al-Kalbi, 1952
Sahih al Bukhari, 6th ed. 1986
The Islamic Christian Controversy, LCA 1996

Käännetty ja julkaistu kirjoittajan, julkaisijan tai kustannusoikeuksien haltijan luvalla.

www.answering-islam.org/Bible/jrwhy.html