Moskeija Tunisiassa

Uskovatko kristityt kolmeen Jumalaan?

Mitä kolminaisuudella tarkoitetaan?

Antaako Raamattu ymmärtää, että Jeesus on Jumala?

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä?

Onko Raamattu väärennettu?

Ovatko neljä evankeliumia oikeita?

On vain YKSI Jumala

Kysymys: Palvovatko kristityt useaa Jumalaa?
Kysymyksen tausta

Muslimit ovat usein käsittäneet kristittyjen kolminaisuus opin väärin. He käsittävät, että kristityt palvovat kolmea Jumalaa, Isää, Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Jos kristittyjen Jumaliksi käsitetään jopa Isä, Neitsyt-Maria ja Jeesus

Tässä vastauksessa esitetään, mitä Raamattu sanoo uskosta YHTEEN kolmiyhteiseen Jumalaan.

Vastaus

Tärkeä kysymys kuuluu: Mitä raamattu sanoo Jeesuksesta? Onko hän vain ihminen (olkoonkin kunnioitettu, siunattu ja Jumalan käyttämä) vai onko hän itse Jumala lihan ruumiissa?

Eräs muslimi kysyi minulta kerran: "Jos pystyt näyttämään minulle, esimerkiksi, missä kohtaa Raamatussa kristittyjä käsketään uskomaan “kolmiyhteiseen” Jumalaan, tai missä Jeesus sanoi “palvokaa minua”, sitten..”

Sana “kolminaisuus” ei esiinny raamatussa. Raamatussa ei myöskään ole yhtään jaetta, joka selvästi esittäisi tämän opin. Toisaalta, me emme voi sanella Jumalalle, miten Hän haluaa itseänsä meille ilmaista. Meidän vain täytyy ottaa vastaan se, minkä Jumala on antanut ja kysyä sitten, mitä se tarkoittaa. Jumala odottaa, että me käyttäisimme aivojamme, siksihän Hän on ne luonutkin. Vaikka Raamatussa ei olisikaan yhtään jaetta, joka yksinkertaisesti selittäisi kolminaisuuden, on raamatussa kuitenkin riittävästi todistusaineistoa asiasta. 

Otetaanpa muutamia (kokoelmasta useampia satoja) jakeita, jotka selvästi osoittavat, että Jumala on YKSI. (Sanan "kolmi-yhteinen" molempiin osiin tulee kiinnittää huomiota. Sanan perusosa on "yhteinen", jota "kolmi" määrittää, selittäen, "millaisesta yhteydestä" on kysymys.) 

Molemmilla kerroilla (kun Jumala aloitti jotakin uutta kutsumalla ensin Aabrahamin pois perheestään, heimostaan, maastaan ja tutusta ympäristöstään ja jälleen, kun Hän johdatti kansansa Israelin Egyptistä perustamaan oman maan Luvattuun maahan) Jumala johdatti heidät ulos kansoita, jotka palvoivat epäjumalia, monia eri jumalia. (Joos. 24:2).

Joten ensimmäinen asia, jonka Jumala Aabrahamille, Iisakille, Jaakobille ja kansalleen Israelille opettaa, on, että Hän on YKSI, eikä muuta Jumalaa ole. Kaikki muut ovat vääriä. Se ajatus pitäisi haudata, että olisi muita jumalia, joita palvoa.

Jumalan ensimmäinen profeetta Mooseksen kautta Israelille antama käsky kymmenen käskyn kokoelmasta oli:

"Minä olen HERRA, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, HERRA, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala." 2. Ms 20:1 - 6

Ja jae, jota Israelin lasten tuli toistaa yhä uudestaan - kuten muslimitkin uskontunnustuksessaan Allahin ykseydestä tekevät - on 5. Ms 6:4 (tässä asiayhteydessään):

1 "Nämä ovat ne lait, käskyt ja säädökset, jotka HERRA, teidän Jumalanne, on käskenyt opettaa teille. Eläkää niiden mukaan siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne. 2 Teidän, teidän lastenne ja teidän lastenne lasten tulee pelätä HERRAA, Jumalaanne, ja noudattaa koko elämänne ajan hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä annan teille. 3 Kuunnelkaa siis, israelilaiset! Noudattakaa näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan. Silloin te menestytte ja kasvatte suureksi kansaksi siinä maassa, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Näin on HERRA, teidän isienne Jumala, luvannut. 4 Kuule, Israel! HERRA on meidän Jumalamme, HERRA yksin. 5 Rakasta HERRAA, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. 6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. 7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. 8 Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi...

Muita mahdollisuuksia kääntää tämä tärkeä jae 4 on:

HERRA meidän Jumalamme on yksi HERRA;
HERRA on meidän Jumalamme, HERRA on yksi;
HERRA on meidän Jumalamme, HERRA yksin.

Huomaa, että tässä käytetty heprean sana "yksi", on sama sana, jota käytetään 1. Ms 2:24; siinä sanotaan: 

Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.

Tämä ei tarkoita sitä, että tämän sanan käyttö aina tarkoittaisi ominaisuutta "yksi", mutta se ainakin tarkoittaa sitä, että tämä "ykseys" ei sulje pois ykseyden luonteen mahdollisuutta. Mutta tämä jae korostaa Jumalan YKSI-luonnetta. 

Ja on monia samanlaisia jakeita kuin tämä. Alla muutama esimerkki:

Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että HERRA on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole. 5. Ms 4:39.

Näin sanoo HERRA, Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi vaan teki sen asumista varten, näin hän sanoo: -- Minä olen HERRA, eikä muuta jumalaa ole. Jes. 45:18.

Näin sanoo HERRA, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, HERRA Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Jes. 44:6

Jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen HERRA, eikä toista ole. Jes. 45:6

Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Jes. 45:22

Te olette minun todistajani, sanoo HERRA, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Minä, minä olen HERRA, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä. Jes. 43:10-11.

Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna. Jes. 48:11

Tämä viimeinen jae on erittäin tärkeä, sillä muslimit syyttävät kristinuskoa juuri tästä: että kristinusko muka antaisi jumalallisen kunnian muulle kuin ainoalle todelliselle Jumalalle. Tämä on yksi monista jakeista, josta käy selvästi ilmi, että Jumala ei kunniaansa epäjumalan tai luodun olennon kanssa jaa. 

Niin moni raamatunkohta käsittelee Jumalan ykseyttä. Jumalan ykseys ei liene ongelma monellekaan kristitylle, juutalaiselle tai muslimille, joten riittäköön yllä olevat lainaukset osoittamaan tämä totuus. Seuraava keskustelun alla olevan aihe on kaikkein keskeisin ja tärkein: Miten voimme uskoa, että Jeesus on Jumala?

Käännetty ja julkaistu kirjoittajan, julkaisijan tai kustannusoikeuksien haltijan luvalla.

There is only ONE God http://www.answering-islam.org/Trinity/t2one.html