Moskeija Tunisiassa

Uskovatko kristityt kolmeen Jumalaan?

Mitä kolminaisuudella tarkoitetaan?

Antaako Raamattu ymmärtää, että Jeesus on Jumala?

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä?

Onko Raamattu väärennettu?

Ovatko neljä evankeliumia oikeita?

Kolminaisuus

Mitä Jumalan kolminaisuudella tarkoitetaan?
Kysymyksen taustaa

Muslimit ovat usein käsittäneet kristittyjen kolminaisuus opin väärin. He käsittävät, että kristityt palvovat kolmea Jumalaa, Isää, Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Jos kristittyjen Jumaliksi käsitetään jopa Isä, Neitsyt-Maria ja Jeesus

Kristityt eivät kuitenkaan usko kolmeen Jumalaan vaan yhteen. Kristillisen uskon mukaan Jumala on yksi. Tässä vastauksessa selvitetään mitä Jumalan kolminaisuudella tarkoitetaan kristillisyydessä.

Vastaus

Termien merkitykset

Monien Kristuksen jumaluutta käsittelevien kirjoitusten ymmärtämiseksi on välttämätöntä määritellä Jumalan luonto, Kolminaisuuden luonto sekä Jeesuksen Kristuksen persoona ja luonto riittävän tarkasti.

1. Jumala

Kirjoitukset opettavat, että Jumala on henkilökohtainen, älykäs, rakastava, oikeudenmukainen, uskollinen, ikuinen ja luova. Hän elää aktiivisessa vuorovaikutuksessa luomakuntansa kanssa. Jumalan ominaisuudet voidaan tiivistää kahteen ryhmään: yleiset ominaisuudet ja moraaliset ominaisuudet. Robert Passinon mukaan Jumala on (koskien Hänen yleisiä ominaisuuksiaan) ainutlaatuinen, ikuinen, muuttumaton, kaikkivoipa, kaikkitietävä, kaikkialla läsnäoleva, kolmiyhteinen, henki sekä henkilökohtainen. Hän jatkaa, "Jumalan moraaliset ominaisuudet ovat Hänen pyhyytensä, oikeudenmukaisuutensa, rakkautensa sekä totuutensa." Kristinusko opettaa, että Jumala pitää yllä ja nykyajassa itsenäisesti hallitsee universumia ja, kuten pyrimme osoittamaan, tuli lihaksi Jeesuksessa Nasaretilaisessa. 

2. Kolminaisuus

Kaikessa todellisuudessa ja olemassaolossa ainoastaan Jumala on kolmipersoonainen ja kolmiyhteinen. Kun sanomme, että Jumala on kolmiyhteinen, vaikuttaa se monien niiden raamatun kohtien tulkintaan Jumalasta, joissa kuvataan, millainen Jumalan persoona on. Termillä "kolmiyhteinen", josta sana "kolminaisuus" juontaa juurensa, tarkoitamme sitä, että Jumala ilmestyy meille johdonmukaisesti ikuisesti olemassa olevana kolmena persoonana (Isä, Poika ja Pyhä Henki). 

Tällä EI tarkoita, että:

(1) on olemassa yksi Jumala ja kolme jumalaa
(2) on olemassa yksi Jumala ja yksi henkilö, persoona, jolla on kolme nimeä tai ilmenemismuotoa
(3) on olemassa yksi Jumala ja yksi persoona, josta tuli kolme erillistä ja toisiansa seuraavaa henkilöä
(4) on olemassa kolme jumalaa, jotka ovat yhtä “perhettä” 
(5) se yksi Jumala on skitsofreeninen.

Raamatun mukainen oppi kolminaisuudesta voidaan tiivistää seuraavasti.

Tuo yksi kolmiyhteinen Jumala, kuten aikaisemmin kävi ilmi (Jes. 43:10; 5. Ms. 6:4), on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumaluuden kutakin jäsentä kutsutaan raamatussa "Jumalaksi". Isää kutsutaan Jumalaksi (Gal. 1:1; Tiitus 1:4; jne.). Poikaa, tai Sanaa (Logos) kutsutaan jatkuvasti Jumalaksi mm. kohdissa Jh. 1:1,14; Apt. 20:28; Jh. 20:28; Tiitus 2:13; Hepr. 1:8, jne. Pyhää henkeä kutsutaan Jumalaksi monissa kohdissa (Apt. 5:3-4; 1 Jh. 4:2,3; Hepr. 10:15,16). Kolminaisuuden yhteyden käsite nähdään mm. jakeessa Mt. 28:19, jossa Isä, Poika ja Pyhä Henki mahtuvat yhteen "nimeen" (kreikassa yksikkömuoto). 

Tämän artikkelin tarkoitus ei ole yrittää puolustaa kolminaisuusoppia. Kun ihminen alkaa uskoa Kristuksen jumaluuteen, ei usko Jumalan olemassaoloon Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä yleensä ole ongelma. Jos haluaa tietää, mitä raamattu sanoo kolminaisuudesta, niin kannattaa tutustua seuraaviin jakeisiin (mm. Mt. 3:16,17; Mk 1:9-11; Lk 1:35; 3:21,22; Jh 3:34-36; 14:26; 16:13-15; Apt. 2:32,33; 38,39; Rm. 15:16,30; 1 Kor. 12:4-6; 2 Kor. 3:4-6; 13: 14; Ef. 1 :3-14; 2:18-22; 3:14-17; 4:4-6; 2 Tess. 2:13,14; 1 Tim. 3:15,16; Hepr. 9:14; 10:7; 10-15; 1 Pt. 1:2). 

3. Jeesus Kristus

Sana "Jeesus Kristus" on sekä kutsumanimi että arvonimi. Nimi "Jeesus" tulee sanan "Jeshua" tai "Joshua" kreikankielisestä versiosta, joka tarkoittaa "Jehovah-pelastaja" tai "Herra pelastaa". Arvonimi "Kristus" tulee kreikan Messiasta tarkoittavasta sanasta "Messiah" (tai heprean Mashiach – Dan. 9:26). Sana tarkoittaa "voideltu". Arvonimi Kristus pitää sisällään kaksi virkaa: kuningas ja pappi. Arvonimi viittaa Jeesukseen vanhan testamentin profetioiden luvattuna pappina ja kuninkaana. 

Uskomme lisäksi, että Jeesuksella oli kaksi luontoa, ihmisen luonto ja jumalallinen luonto; Jeesus on täysin Jumala (luonnoltaan) ja kuitenkin täysin ihminen - Jumala ihmisen muotoisena ilmestyneenä. 

Raamattu kuvaa Jeesuksen kahdenlaista luontoa Jumalana ja ihmisenä seuraavasti:

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto [Hänen Jumalallinen luontonsa], katsonut saaliiksensa olla Jumalan [Isän] kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon [kohdan 2. Muoto, Hänen inhimillinen luontonsa], tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala [Isä] hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman [palvoa], sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra [Isä Jumala]. (Fil. 2:5-11)
---
teoksesta "Jesus: A Biblical Defense of His Deity",
Josh McDowell & Bart Larson, (c) 1983, ISBN 0-86605-114-7
Käännetty ja julkaistu kirjoittajan, julkaisijan tai kustannusoikeuksien haltijan luvalla.

http://www.answering-islam.org/Trinity/t1def.html