Moskeija Tunisiassa

Uskovatko kristityt kolmeen Jumalaan?

Mitä kolminaisuudella tarkoitetaan?

Antaako Raamattu ymmärtää, että Jeesus on Jumala?

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä?

Onko Raamattu väärennettu?

Ovatko neljä evankeliumia oikeita?

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä?

Kysymys: Minkä takia Jeesuksen piti kuolla ristillä?
Kysymyksen taustaa

Islam pitää Jeesusta profeettana mutta ei Jumalana. Muslimien mukaan Jeesus ei kuollut ristillä, vaan hänen sijaansa kuoli toinen mies. Kristinuskon mukaan tilanne on päinvastoin, Jeesus kuoli meidän sijaamme.

Vastaus

Yritän vastata tähän hyvin lyhyesti, mikä melko varmasti johtaa lisäkysymyksiin. Näillä sivuilla (www.answering-islam.org, engl. osio) on kohtia missä keskustellaan rististä perusteellisemmin, katso kohta Cross of Christ. Näillä nettisivuilla on Raamatusta löytyvät perustelut jokaiseen seuraavaksi mainitsemaani seikkaan, mutta halusit myös selityksen omin sanoin.

Raamatussa on hyvin monia kohtia missä puhutaan Jumalan pyhyydestä.

Jumala teki hyvin selväksi jo ennen ensimmäistä syntiä, että synnin seuraus on kuolema. Tämä seikka toistetaan Raamatussa useasti.

Synti on kapinointia korkeinta auktoriteettia vastaan. Se on loukkaus Jumalan pyhyyttä vastaan ja vastaan Jumalan oikeutta säätää kaikki lait. Synti on toisin sanoen sitä että me väitämme tietävämme Jumalaa paremmin mikä on oikein mikä väärin välittämättä Jumalan määräysvallasta.

Kun Jumala ei halua laimentaa käskyjensä vakavuutta vain “antamalla anteeksi ilman rangaistusta”, mikä olisi pyhyyttänsä vastaan, silloin väärinteko täytyy rangaista.

Mutta Jumala ei ole ainoastaan pyhä ja oikeudenmukainen, vaan on myös täynnä rakkautta eikä halua kenenkään joutuvan kadotukseen.

Jopa meidän oikeussysteemissämme, jos jollekin on annettu 500 000 euron sakko mutta syyllinen ei voi sitä maksaa (meille on annettu henkinen ja fyysinen sakko kuolema – mutta mikäli meidän täytyy se maksaa sehän on meidän loppumme) silloin on hyväksyttyä, että joku toinen henkilö maksaa syyllisen henkilön puolesta, joka ei voinut itse maksaa. Lain mukaan kenelläkään ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan toisen henkilön murhasta annettua elinkautista vankeusrangaistusta, mutta sakkorangaistuksissa ei yleensä kysytä kuka sakot on maksanut.

Koska Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen, synti vaatii rangaistuksen. Mutta koska Jumala on myös rakastava ja armahtava, Hän halusi itse maksaa rangaistuksen synnistä. Hän ei halua tuhota meitä vaikka olisimmekin sen ansainneet.

Jeesuksen ristikuolema on se maksu minkä Jumala maksoi koko ihmiskunnan synneistä. Mikäli minä hyväksyn tämän puolestani maksetun maksun, olen vapaa. Mikäli vaadin kohdata Jumalan omin ehdoin, sitten minun täytyy myös itse kestää Jumalan oikeudenmukainen rangaistus synneistäni.

Miksi risti? Jumala olisi voinut hoitaa asian monin eri tavoin. Miksi ristiinnaulitseminen eikä kivittäminen? Tähän kysymykseen ei ole vastattu Raamatussa. Jeesuksen kuoleman syyhyn ja tarkoitukseen ja vaikutukseen on selvästi vastattu Raamatussa. Tämä häpeällinen ja kauhea kuolema on verrannollinen rangaistavaan syntiin. Profeetat olivat aiemmin ennustaneet paljon rististä kirjoituksissaan. Voit lukea artikkelini edellä mainitsemillani Internet-sivuilla.

Sama pätee myös Raamatullisiin todisteisiin kaikista väitteistäni. Sieltä löydät myös, että Ilosanoma = sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta, joka nousi kuolleista.

Olisiko tavallinen kuolevainen kelvannut?

Ei, koska ei ollut ainuttakaan ihmistä jolla ei olisi ollut omia syntejä taakkanaan. Ainoastaan sellainen, jolla ei ollut syntiä, voisi toimia toisen sijaisena. Vain silloin, kun en itse ole vararikossa tai velallinen, voin maksaa jonkin toisen velan. Teoriassa, jos olisi ollut joku täysin synnitön kuolevainen ihminen, sitten kyllä (tai ainakin niin minä ymmärtäisin tämän asian). Mutta tälläista ihmistä ei ole koskaan ollut, koska kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat tahranneet itsensä kapinoimalla Jumalaa vastaan olemalla tottelemattomia sekä pienissä että suurissa asioissa.

Tämä on hyvin paljon samanlainen asia kuin Aabrahamista kertovassa tarinassa, missä häntä kutsutaan uhraamaan poikansa, mutta sitten Jumala itse antaa pojan sijasta uhrin jonka tulee kuolla. Samalla tavoin Jeesus on meidän sijastamme uhrilammas joka kuoli meidän sijastamme jotta me voimme elää. Joten: “kyllä”, tavallinen kuolevainen olisi riittänyt, mutta ei ollut ketään siihen kelpaavaa. Ongelma ei siis ole ihmisyydessä sinänsä, vaan puhtaudessa tai oikeammin sanottuna kaikkien ihmisten puhtauden puutteessa.

Mikä osa (molekyyli, prosentti, jne.) Jumalaa kuoli ristillä? Jos vain Jeesuksen ihmisyys “kuoli”, mikä on siinä niin iso asia?

Jumala on Henki, ei massa. Jumala on luonut molekyylit, mutta hän ei itse koostu niistä. Eikä prosenteista puhumisessa ole järkeä ikuisuuden ollessa kysymyksessä.

Jumala ei voi kuolla. Mutta ongelmana on se, että Jeesuksesta ei voi erottaa selvästi Jumalaa ja ihmistä. Jeesus on (Jumala josta tuli) mies/ihminen, aito ihminen, ei vain ihmisen ilmestys. Ja tämä mies Jeesus kuoli. En väitä että tämä on helppo asia ymmärtää. Minä en ole sitä keksinyt. Tämä on kerrottu Jumalan sanassa. Mutta voin yrittää ymmärtää paremmin todella paneutumalla siihen mitä meille on kerrottu.

Iso asia on se, että hän kuoli minun puolestani niin että minulle annettaisiin syntini anteeksi ja minut saatettaisiin sovintoon Pyhän Jumalan kanssa.

Mikäli tavallinen kuolevainen ei olisi voinut kelvata, ja Jumalasta ei kuollut minkäänlaista osaa ristillä, miten tavoite silloin on voitu saavuttaa?

Mielestäni kysymykseen on vastattu yllä. Täydellinen ja puhdas ihminen Jeesus (joka on myös Jumala tullut lihaksi) vastasi tarkoitusta täydellisesti.

Toivon että nämä vastaukset auttavat edes vähän.

Muistathan, että minä olen vain erehtyväinen ihminen ja yritän vastata parhaan tietoni mukaan, mikä ei suinkaan ole aina täydellistä. En edes väitä olevani aina oikeassa. Otan mielelläni vastaan korjauksia vastauksiini tai pyyntöjä selvittää asiaa lisää.

Käännetty ja julkaistu kirjoittajan, julkaisijan tai kustannusoikeuksien haltijan luvalla.

Alkuperäinen teksti www.answering-islam.org/Q-A-panel/wc.html