Kršćanski-Muslimanski Dijalog

Postoji li istinita religija? Napisao Dr. Dallas M. Roark

Da bi diskusija o istinitoj religiji bila od značaja, mora imati objektivnu početnu tačku - u smislu, mora ići paralelno sa naučnom metodom. Mi ne možemo početi sa datim faktorom. Početna tačka mora biti nešto što svi ljudi mogu imati i prisvojiti. Ona ne može biti sa stajališta određene svete knjige. Beskorisno je da kršćanin citira Bibliju muslimanu, ili budisti kada jedan ili obojica odbacuju Bibliju kao autoritativnu knjigu. Ako ćemo se baviti pitanjem istinske religije moramo početi od mjesta prije nego su se te knjige koristile. Mi ne možemo početi sa pretpostavkom da je jedna religija bolja od druge. Ravi Zacharias je rekao da je vjerovatnije da su sve religije lažne nego da su sve religije istinite. Postoji previše kontradikcija između religioznih sistema. U ovom dobu političke korektnosti izgleda da je učtivo reći da su sve religije veoma slične i da sve imaju isti cilj na umu. Samo ljudi koji ne znaju o čemu se sve tu radi potaknuti su da kažu tako nešto. 

Blaise Pascal, francuski naučni i religiozni genije sedamnaestog stoljeća predložio je početnu tačku za diskusiju o pitanju istinite religije koja može biti zajednička svim ljudima . . .   pročitajte članak