Jezusi tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje."

Gjoni 14:6

 

 • A jeton mirësia në ju?

  Të përpiqesh të jetosh një jetë të mirë është një punë e pafund dhe e lodhshme. Ne orvatemi t’i kemi veprat tona të këqija nën kontroll. Kjo gjë e merr tërë përqendrimin dhe energjinë tonë. Për më tepër, ne nuk jetojmë në një botë neutrale. Kjo botë ka tundime, kërkesa dhe telashe. ...
 • Tahvidi: Njëshmëria e Perëndisë në tre

  Që nga fillimi, keqkuptimi islamik se të krishterët besojnë dhe adhurojnë tre perëndi të ndarë është blasfemues për të krishterët. Me sa duket, është ky “politeizëm” (“shirk”) që i shqetëson myslimanët më së shumti. Si mundet Perëndi të jetë TRE dhe NJЁ në të njëjtën kohë? A nuk është kjo e palogjikshme? Sidoqoftë Perëndia është përtej çdo arsyetimi njerëzor. ...
 • A ekziston religjioni i vërtetë?

  Për të qenë domethënës diskutimi rreth një religjioni të vërtetë, do të duhej të kishte një pike fillestare objektive. Në një mënyrë ajo do të duhej të shkonte paralelisht me ndonjë metodë shkencore. Nuk mund të fillohet me ndonjë element të caktuar. Blez Paskali, shkencëtar francez dhe një gjeni religjioz i shekullit të shtatëmbëdhjetë, propozoi një pikënisje për diskutimin e çështjes së religjionit të vërtetë që mund të vlej për të gjithë njerëzit...
 • Determinizmi ekstrem në Islam

  Duke qenë se marrëdhënia në mes Perëndisë dhe njeriut në islam është e tipit Pronar – skllav (rob), kjo pamje e Perëndisë në Kuran ka shkaktuar tensione në teologjinë islame për sa i takon sovranitetit absolut të Perëndisë dhe zgjedhjes (vullnetit) së lirë. Islami mëson paracaktimin absolut të së mirës dhe të keqes, që të gjitha mendimet tona, fjalët dhe veprat, të mira apo të këqija, ...

   

Nëse gjeni gabime të bazuara në fakte [qoftë gabime në shtyp apo paraqitje të pa vërtetë të doktrinave] në këto faqe, apo gjëra që janë thënë në mënyrë ofensive, na kontaktoni, ne do të donim ta korrigjonim atë. Shikoni rregulloren e uebfaqes kryesore "Answering Islam".