Peki Ya Barnabas İncil'i için ne diyeceksiniz?

Belirli Kutsal Kitap eleştirmenleri  Barnabas (Sözde) İncilinin, birden bire orataya çıktığı 18.yy'a kadar kasıtlı bir şekilde saklanmış olan İsa'nın orjinal İncili olduğunu iddia ederler. Elimizde Matta, Markos, Luka, Yuhanna kitaplarının yüzlerce erken dönem kopyaları olmasına rağmen, Barnabas İncili ile ilgili 15 yy'a kadar hiçbir metin ortalarda gözükmemiştir.

Aşağıdada göreceğimiz gibi, Bu belge, 1500-1590 yılları arasında bir zaman da Güney Amerika'da hazırlanmıştır.  

On Altıncı Yüzyıl Kaynaklarının Kanıtları

''Barnabas İncili'' içerisinde 16.yy kaynaklarına ait inkar edilemez bazı işaretler içermektedir. Tevrat İsraillilere her elli yılı jubile olarak dinlenme ve borç silme yılı olarak ayırmalarını emreder. Buna Karşın Barnabas İncili'nin yazarı ise bu süreyi 100 yıl olarak veriyor. İsa dönemindeki hiçbir Yahudi böylesine ciddi bir hata yapmazdı.

Peki Bu yazar 100 rakamını nereden edindi? M.S. 1300 yıllarında Papa Boniface VIII yıllardır pratik edilmeyen bu jeubile yani serbet kalma yılını yeniden tanıttı ama kilise için onun süresini 100 yıl olarak belirtti. Daha sonra gelen Papa'lar bu süreyi tekrar 50 yıla ve sonrasında da 25 yıla indirdiler. görünüşe göre barnabas İncili'nin yazarı papa Boniface'in emrini duymuş olmalı ama bunun İsa tarafından başlatıldığını düşünmüştür.

Bu yazar ayrıca pervasızca ne Kutsal Kitapta ne de Kuran'da bulunan orta çağ yazarı Dante'den hem fikirler hem de bir kaç alıntı yapmıştır. Dante İlahi komedya olarak adlandırılan ve Cennet ve Cehennem hakkında bir hayal ürünü klasiği yazmış olan 13.yy'da yaşamış italyan bir yazardır. Barnabas İncilinde Dante'den bir kaç alıntıya rastlanmaktadır. Örneğin, "dei falsi e lugiadi" cümlesi (''Sahte ve yalan söyleyen Tanrılar'')( Inferno 1:72, Gospel of Barnabas paragraf 23). Bu cümle ne Kutsal Kitap ne de Kuran'da bulunmamaktadır.

Barnabas İncili, tahta şarap fıçılarında şarapların saklandığından bahseder (paragraf 152). bu orta Çağ Avrupasında ortak bir uygulama olmasına rağmen Şarapların tulumlarda muhafaza edildiği 1.yy Filistininde böyle bir uygulama bilinmiyordu. Dahası Yazar İsa'nın ağzına, Hasat ve meyvenin bol olduğu yaz mevsimin de dünyanın ne kadar güzel olduğunu söyleyen bir deyiş yerleştirir (paragraf 169).  Bu yaz ayında ki İtalya'nın güzel bir tasviridir, fakat Filistinde durum böyle değildir. Filistin'de yaz aylarında tarlalar kavrulurken kış aylarında yağmur yağar ve ekinler büyürler.

Yazar aynı zamanda Nasıra'yı Celile denizinde bir kıyı şehri (Paragraf 20,21) olarak gördüğünden Filistin coğrafyasına da aşina değildir. Buna karşın Nasıra denizden 20 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 396,.. metre daha yüksekliktedir. 99. bölümde, Tire Ürdün nehrine çok yakın olarak tanımlanır. Halbuki gerçekte orası  günümüzde ki Lübnandan 50 km uzaklıktadır. Barnabas İncili İsa'nın Yeruşalimdeki tapınağın tepesinden vaaz ettiğinden bahseder. Eğer o tapınağı kendi gözleri ile görebilseydi ve onun46 metre yüksekliğe sahip olduğunu bilip onun oradan vaaz vermesinin mümkün olmadığını anlayacaktı. Yazar ayrıca İsa'nın Tanrılığının meselesi üzerine olan üç ordu topluluğunu  her biri silahlı 200.000 erkekten oluşan bir ordu olarak tanımlar. Britannica Ansiklopedise göre ise, tüm düzenli Roma ordusu o dönemde sadece 300.000 kişi olarak tanımlanmıştır ve bunların yarısı tahsis edilmiştir. M.S. 70 yılında Roma tarafından yapılan Yeruşalim'in yıkılışına kadar Yahudiye bölgesinde sadece küçük bir garnizon(askeri birlik) vardı.1

Bunlar bu belgenin (Barnabas İncili) Orta Çağ Avrupasında yaşamış çok cıvık birisi tarafından yazıldığını gösteren bir çok net göstergelerden sadece bir kaçıdır(Daha çok kanıt için lütfen www.unchangingword.com adresini ziyaret edin). Lonsdale ve Laura Ragg (1907) tarafından çevrilen  Barnabas İncili'nin orjinal ingilizce metnin giriş bölümünde, neden bir çok bilgin bu belgenin Orta Çağ'a ait bir sahtekarlığın ürünü olarak düşündüğünü ikna edici bir çok sebep ile birlikte 70 sayfalık bir önsöz olarak sunuyorlar.

Jamaati-Islam bu belgeyi Ürdü diline çevirip bütün Pakistanda bunun propogandaısını yaptılar. Ama onlar bunu, bu belgenin çürütüldüğünü belirten orjinal önsöz kısmını kasıtlı bir biçimde çıkarıp yaptılar. Bunun Orta Çağ kökenli olduğunu gösteren böylesine üstün, kesin ve inandırıcı kanıtlar ile birlikte birisi bu belgenin sahte olduğunu bilmelerine karşın hala bu belgenin propogandasına devam eden kişilerin dürüstlüğü konusunda hayertler içerisnde kalır.Örneğin bu Sözde İncil'i Pakistan'a tanıtmak için büyük gayretler içersine giren Ataur Rahim adında ki bir pakistanlı şunları söylemiştir:

Barnabas İncili İsa'nın bir öğrencisi tarafından yazılmış olup günümüze kadar hayatta kalabilen tek İncil olarak bilinir. Bu kişi İsa'nın öğretiş verdiği üç yıl boyunca zamanın çoğunu İsa'ya eşlik ederek geçirmiş bir kişidir. Bu nedenle O kabul edilen diğer dört müjdenin yazarlarının aksine, İsa'nın öğretişlerinin bilgisine ve tecrübesine direkt sahip olan kişidir.2

Yukarıdaki tüm bildirimler yalandır, sahtedir ve sadece yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kişi İsa'nın en yakın 12 öğrencisinden ikisi olan ve İncildeki Matta ve Yuhanna Kitaplarını yazan Matta ve Yuhanna gerçeğini tamamiyle göz ardı etmektedir. Barnabas, diğer bir taraftan Kıbrıs'ın uzak bir adasından olan ve kuvvetle muhtemel İsa ile hiç tanışmamış ve Göğe alınmış İsa Mesih'e İsa'dan sonra iman etmiş bir kişidir. Rahim daha sonrasında M.S. 478 yılındaki İmparator Zenon'un yönetimi süresince, Barnabasın izleri keşfedilmiştir ve Barnabas İncilinin kopyalarının bizzat Barnabas tarafından yazıldığını ve onun göğüsünde bulunduğunu iddia eder.

Ona göre bu Acta Sanctoriumda (Boland Junii) kaydedilmiştir ( Cilt 2, Sayfa 422-450, 1698 de Antwerp'de yayınlandı). buna karşın, kayıt aslında Barnabas'ın kendisi tarafından kopyalanan ve onun göğsünde bulunan Matta Kitabının bir kopyasından bahseder. Kaydın bu planlanmış ve kasıtlı yapılmış olan değişimi Rahim'in dürüstlükten nasibini almamış olduğunu ve insanları aldatmak için kasıtlı bir şekilde yapıldığını net bir şekilde yansıtır. O Barnabas'ın kendisi tarafından kopyalanmış Matta'ya göre'' kısmını çıkardı ve bunun yerine Barnabas İncilini ekledi. Batı'da ki daha gerçekçi Müslüman bir alim aşşağıdaki şu sonuca varıyor:

''Barnabas'ın İnciline'' gelince onun kendisinin Orta Çağ sahtekarlığı olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur.... Bu (Sözde) İncil Orta Çağ öncesi değil ama sadece Orta Çağda tarihlendirilen şeyler ile ilgili kronolojik hataları içerir ve Peygamberimizin Mesih olarak adlandırılması - ki İslam bunu iddia etmez- gibi İslami doktrinlerin çarpık bir anlaşılmasını gösterir. Dini tarihinin saçma kavramlarının yanında, biçimsel olarak Müjdelerin vasat ve gülünç bir kopyasıdır aynı Bahaullahın yazılarının Kuranın komik bir kopyası olduğu gibi.3

Müslüman Alim Dr. Mahmoud Ayoub aynı fikirdedir:

Bu belge büyük ihtimalle geç tarihte ve İslami düşüncenin etkisi altında yazılmıştır

Bu sahte metni yayınlamaya devam etmek, rekamını yapmak ve dağıtmak bu kişiler için utan vericidir. Bu kasıtlı bir şekilde kafa karışıklığı yaratan kişiler için utanç verici bir durumdur.

Kuran ile olan Tutarsızlığı

Dahası, Barnabas İncili sadece Kutsal Kitapla değil bununla birlikte Kurandaki sayısız ayet ile de çelişir. Kuran yalnızca İsa'ya Al-Masih ya da ''Mesih'' 4ifadesini verirken, Barnabas İncili şöyle söyler:

İsa gerçeği ikrar etti: ''Ben Mesih değilim... Ben asıl olarak İsraillilere kurtuluş peygamberi olarak gönderildim.''(Gospel of Barnabas, para 42,82)

Barnabas İncilinin Orta Çağ yazarı Kuran ile pek çok yerde çelişmektedir. Örneğin, O İsa'nın mucizevi bir şekilde acısız dünyaya geldiği ile ilgili Kutsal Kitapa ait olmayan bir Orta Çağ geleneğini içerir. Bu direkt olarak çocuğun doğumundaMeryemin  büyük acı içerisinde olduğu belirtilen Meryem Suresi 23. ayet ile çelişmektedir. Kuran'a göre, sadece 7 gök vardır (Bakara 2:29), ama Barnabas İncilinin yazarı 9 gök'ün varlığını öğretir.5

Diğer bir çok konuda örneğin Cehennem, yargı, şarap, poligami, Şeytan,Peygamberler ve kurban konularında bu belge Kuran ile çelişir.6

Çeviri: Yeremya

Dipnotlar

1 The New Encyclopedia Britannica, Vol. 25, pp. 414-415 (ed. 15th, 1993).

2 Rahim, A prophet of Islam, p.37.

3 Cyril Glassé, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: Harper & Row, 1989, p. 65

4 Kuran  en az on bir kez yalnız İsa'nın Mesih olduğundan bahseder ( Örneğin Al-İmran 3:45'e bakınız).

5 Bölüm178

6 Bu metin  http://www.unchangingword.com/obj_hist_16barnabas.php linkinde ki "What about the Gospel of Barnabas?" adlı makalenin Türkçe çevirisidir.