Yasa’nın Tekrarı 18:15-18. Tanrı, Musa’ya şu vaadi verdi: “Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkartacağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek” (ayet 18). Müslümanlar, bu peygamberliğin Muhammed ile gerçekleştiğine inanırlar, ve iddialarını desteklemek için de Kuran’da yer alan şu ayete işaret ederler... Devamını okumak için tıklayınız..

Yasa’nın Tekrarı 33:2. Pek çok İslam bilgini bu ayetin Tanrı’nın, üç ayrı ziyaretini önceden bildirdiğine inanırlar: Birincisi, “Sina” dağında Musa’yı, diğeri İsa ile “Seir”de ve üçüncüsü Mekke’ye “on bin” kişilik bir ordu ile gelen Muhammed’i “Paran” da (Arabistan)... Devamını okumak için tıklayınız..

Son zamanlarda İslam aleminin ağzından düşmeyen iddialardan biride İslam peygamberi Muhammed’in, Kutsal Kitabın Ezgiler Ezgisi bölümünün 5:16 ayetinde vaat edildiğidir. Güya Muhammed burada kendi ismi ile anılıyormuş. Devamını okumak için tıklayınız...

Müslüman İnanç savunmacıları Yasanın Tekrarı'nda bahsedilen Musa gibi olacak olan Peygamberin Muhammet olduğunu iddia ederler. Devamını oku...

Acaba Kur'anın dışında İslam peygamberi ile ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hristiyan yazılarında O'nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir?  Devamını oku

Bazı müslümanlar tarafından Hz. Muhammed in Tevrat'ta ya da İncil'de önceden haber verildiği iddia edilir...İncil'de ve Tevrat'ta ki iddia edilen ayetler başka hiçbir bilgiye gerek duymadan sırf bu ayetlere bakılarak, ayetler yorumlanarak anlaşılabilir. Devamını oku