Müslümanlara Sorular

Merhaba Müslüman arkadaşımız, bu soruların sorulmasının amacı İslamiyetin sahte olduğunu kanıtlamaya çalışmak değildir. Soru listesi ile bir inancın sahteliğini kanıtlamanın mümkün olamayacağına inanıyorum. 

Bununla birlikte, gerçeğin görülebilmesi için sorularla sohbeti açmanın faydalı olacağınına inanıyorum.

1. Kuran diyor ki; “Allah, iman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir; onlara bağışlama ve büyük mükâfat vardır.” (5-el-MÂİDE:9).
a. Soru: Yargı Günü kurtuluşunuz için yeterli miktarda iyi işler yapıyor musunuz?

b. Soru: Elinizden gelen her şeyi yapıyor ve bu adanmışlığınız sizi rahatlatıyor mu?

2. Kuran diyor ki; “Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nûrları aydınlatıp gider de, "Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin" derler. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!” (66-et-TAHRÎM:8-9). Samimi olursanız bağışlanacağınız umulur dediğini unutmayın.

a. Soru: Allah'ın sizi bağışlaması için yeteri kadar samimi olup olmadığınızı nereden biliyorsunuz?

b. Soru: En çok samimi olduğunuz durumda bağışlanabileceğinizi bilmek size huzur veriyor mu?

c. Soru: Eğer Allah’a karşı pişmanlıkta yeteri kadar samimi olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinizi kandırmadığınızdan nasıl emin olabiliyorsunuz?

d. Soru: Tanrı’nın kutsallığı ve doğruluğu karşısında yeteri kadar samimi olarak durabilmek için, yüreğiniz gerçekten yeteri kadar iyi mi?

e. Soru: Eğer cevabınız evetse, size dürüstçe ve alçakgönüllülükle soruyorum: “Kendinizle çok fazla gururlanmıyor musunuz?”

f. Soru: Eğer gururlanmadığınızı söylüyorsanız, hala samimiyetinizle övünüyor musunuz?

3. Hıristiyanlıkta İsa, günahlarımızı çarmıh üzerinde ödeyen bedendeki Tanrı’dır. “Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.” (1.Petrus 2:24). Bu yüzden, biz Hıristiyanlar O’nda güvendeyizdir ve Tanrı’yı memnun etmek için iyi işler yapmak için kaygılanmayız, çünkü lütufla ve O’na iman ile kurtulduk: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” (Efesliler 2:8-9)

a. Soru: Siz daha ne kadar iyilik yaparak kurtulacağınızdan bile emin değilken; neden biz Hıristiyanlar Yargı Günü’nde Mesih’teki kurtuluşumuzun garantisini Kuran’daki kurallara göre boş verelim?

4. Kutsal Kitap, Tanrı sevgidir (1.Yuhanna 4:16) ve O herkesi sever (Matta 5:43-48; Yuhanna 3:16) demektedir. Kuran asla “Tanrı sevgidir.” demez. Aslında bakarsanız, Kuran, Allah’ın inanmayanları sevmediğini söyler.

a. Soru: Eğer Allah inanmayanları sevmiyorsa, Allah sevgidir diyebilir misiniz? Kaldı ki, Kuran’da da böyle bir şey yokken.

b. Soru: Eğer evet, Allah sevgidir diyorsanız, neden o zaman herkesi sevmez de sadece Müslümanları sever?

c. Soru: Eğer Allah sevgidir diyorsanız, Kutsal Kitap’ın herkesi seven Tanrısı’ndan daha mı sevgi doludur?

5. Kutsal Kitap’ta İsa, Yuhanna 15:13’de “Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.” demiştir. Hıristiyanlıkta, en büyük sevgi işi -İsa’nın bedendeki Tanrı oluşuyla, Tanrı’nın Kendisi tarafından yerine getirilmiştir (Yuhanna 1:1,14; Koloseliler 2:9). İsa O’nun Sözleri’ni yerine getiren bir kişidir. Yaşamını bizim için feda etmiştir.

a. Soru: Kuran’ın Allah’ının yaptığı en büyük sevgi işi nedir?

b. Soru: Eğer İsa’nın bu sözleri doğruysa, Kuran’ın Allah’ı için böyle bir sevgi işi yaptığını söyleyecek birisi var mıdır?

c. Soru: Bir Müslüman olarak, sizin sadece eğer Müslüman’sanız sizi seven Kuran’daki Allah inancınız için, böyle yüce bir sevgi gösteren Tanrı’nın Kendisini (Hıristiyan görüşü) boş vermemizi nasıl istersiniz?

6. İslam, Kutsal Ruh’un Cebrail olduğunu öğretir. Kutsal Kitap’a göre de Kutsal Ruh, Hıristiyanların içinde yaşar.

a. Soru: Eğer Cebrail Kutsal Ruh ise, bizim içimizde nasıl yaşamaktadır?

i. "Sana emanet edilen iyi öğretileri, içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığı ile koru" (2.Timoteyus 1:14).

ii. "Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhununun sizde yaşadığını bilmez misiniz?" (1.Korintliler 3:16).


______________________________
CHRISTIAN APOLOGETICS AND RESEARCH MINISTRY
© Matthew J. Slick, 2002
Kaynak: www.carm.org/islam/questions.htm