குர்-ஆன் பைபிளை விட அளவில் சிறியதா? பெரியதா?

1. குர்-ஆன் பைபிளின்  மொத்த புத்தகங்களோடு ஒப்பிட்டால். . .

2. குர்-ஆன் பழைய ஏற்பாட்டோடு மட்டும் ஒப்பிட்டால். . .

 

3. குர்-ஆன் புதிய ஏற்பாட்டோடு மட்டும் ஒப்பிட்டால். . .

 4. மேற்கண்ட அனைத்தும்

5. மேற்கண்ட அனைத்தும் அட்டைப்படத்தில் (Bar chart)

இப்படத்தின் விளக்கம் இக்கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: குர்-ஆன் பைபிளை விட அளவில் சிறியதா? பெரியதா?

இதர இஸ்லாமிய ’படமும் பாடமும்’