answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Jesus skapad enligt Johannes?

Skeptiker åkallar följande vers från Johannes uppenbarelse och hävdar att han förmedlar att Herren Jesus är skapad och därmed inte Gud:

Upp 3:14
Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början (arche) till Guds skapelse. (Bibeln 2000)

Först och främst säger inte versen att Herren Jesus är en skapelse, utan början (arche) på Guds skapelse. Det grekiska ordet arche betyder början och betonar en person som inleder någonting, en ledare eller en regent som fungerar som en nödvändig första orsak, vilket följande grekiska lexikon förmedlar:

1. beginning, origin
2. the person or thing that commences, the first person or thing in a series, the leader
3. that by which anything begins to be, the origin, the active cause
4. the extremity of a thing
a. of the corners of a sail
5. the first place, principality, rule, magistracy
a. of angels and demons
Länk

Detta tydliggör Johannes intention. Han vill förmedla att Herren Jesus är skapelsens upphovsman och första nödvändiga orsak. Det är i denna bemärkelse som Herren Jesus är början till Guds skapelse. Detta överensstämmer perfekt med hur Johannes inleder sitt evangelium:

Joh 1:1-3, 10-11, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Bibeln 2000)

Faktum är att Johannes använder ordet början (arche) i Uppenbarelseboken för att demonstrera Faderns Gudomlighet och suveränitet:

Upp 21:6-8
Och han sade till mig: "Det har skett. Jag är A och O, början (arche) och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden." (Bibeln 2000)

Om Johannes verkligen använder termen arche för att beskriva en skapelse då förmedlar han även att Gud Fadern är skapad, vilket är otänkbart. Detta visar tydligt att Johannes använder termen arche för att betona att Fadern – liksom Herren Jesus – är skapelsens upphov och yttersta nödvändiga orsak.

Se vidare följande text från Uppenbarelseboken där Herren Jesus tillskriv termen arche igen:

Upp 22:12-16
"Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början (arche) och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan." (Bibeln 2000)

Notera dock att Herren Jesus inte bara tillskrivs termen arche utan även titlarna "A och O" och "den förste och den siste", vilka betonar Hans Gudomlighet och vilka Johannes tillskrev Gud Fadern i Upp 21:6-8. 

Gud Fadern och Herren Jesus är alltså skapelsens upphov och yttersta nödvändiga orsak, vilket titlarna "A", "den förste" och "början" betonar. Titlarna "O", "den siste" och "slutet" tillskrivs Gud Fadern och Herren Jesus för att demonstrera att de besitter den yttersta auktoriteten och har ett slutgiltigt mål med skapelsen. 

Se vidare vad Johannes skriver i Uppenbarelsebokens femte kapitel:

Upp 5:11-14
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sade med hög röst: "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen." Och ALLT SKAPAT i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, ALLT som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom OCH LAMMET, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." Och de fyra väsendena sade: "Amen". Och de äldste föll ner och TILLBAD. (Bibeln 2000)

Johannes ser och hör att allt skapat prisar Gud Fadern som sitter på tronen och Lammet (Herren Jesus). Om Herren Jesus var skapad hur kan då allt skapat prisa Honom? Borde inte även Han prisa skaparen, om Han var skapad, liksom allt skapat? Notera även att de äldste föll ned och tillbad Fadern och Herren Jesus. Hur kan Herren Jesus tillbes, med Gud Fadern, om Han inte är Gudomlig och jämlik Fadern? Denna text visar tydligt att Herren Jesus inte är skapad, utan evig och jämlik Fadern. Vilket i sin tur förklarar varför Herren Jesus, liksom Fadern, blir prisad av allt skapat samt varför Herren Jesus, liksom Fadern, tillbes!

Johannes var alltså övertygad om att Herren Jesus är Gud, jämlik Fadern och inte skapad, vilket även framgår tydligt i hans evangelium:

Joh 1:1, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Bibeln 2000)

Joh 5:21-23
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. (Bibeln 2000)

Joh 10:24-30
Då omringade judarna honom och sade: "Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett." (Bibeln 2000)

Joh 14:9-13
Jesus svarade: "Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om I MITT NAMN skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. (Bibeln 2000)

Joh 20:26-29
En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla." Därefter sade han till Tomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!" Då svarade Tomas: "Min Herre och MIN GUD," Jesus sade till honom: "Du tror därför att DU HAR SETT MIG. Saliga de som inte har sett men ändå tror." (Bibeln 2000)

Johannes inleder sitt första brev med att tydliggöra att han ska förkunna om Herren Jesus som är det eviga livet:

1 Joh 1:1-2
Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er DET EVIGA LIVET, som var hos Fadern och blev synligt för oss. (Bibeln 2000)

Han avslutar sitt brev med att säger att det eviga livet är den Sanne Guden:

1 Joh 5:20
Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och DET EVIGA LIVET. (Bibeln 2000)

Team Sverige,
Kontakta oss