answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan Jesus vara Gud och jämlik Fadern om Fadern är större än honom?

Här är versen som säger att Fadern är större än Herren Jesus:

Joh 14:28
Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. (Bibeln 2000)

För att läsaren ska uppskatta svaret måste vi förtydliga viktiga fakta om Herren Jesus Person och verksamhet.

Till att börja med måste klargöras att Herren Jesus är Gud som blev människa:

Joh 1:1-3, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Och Ordet blev MÄNNISKA och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Bibeln 2000)

När Herren Jesus blev människa antog Hanen tjänares gestalt i syfte att frälsa oss:

Luk 22:27
Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. (Bibeln 2000)

Matt 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Bibeln 2000)

Detta var någonting som Gud Fadern inte gjorde. Herren Jesus säger själv att Gud Fadern är Ande:

Joh 4:21-24
Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ANDE, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (Bibeln 2000)

Herren Jesus är därför mindre än Fadern i status för att Han tog på Sig en mänsklig natur vilket Fadern inte gjorde. Sonen är dock fortfarande jämlika Fadern i Sin Gudomliga natur.

Apostel Paulus uttrycker detta på ett bra sätt:

Fil 2:5-11
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ÄGDE Guds gestalt men vakade inte över sin JÄMLIKHET med Gud utan AVSTOD från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. (Bibeln 2000)

Herren Jesus, fastän Han blev människa och mindre än Fadern i status, är fortfarande Gudomlig och jämlik Gud Fadern i Sin Gudomliga Natur. Herren Jesus förlåter synder vilket bara Gud kan göra. Detta bevisar att Herren Jesus är jämlik Fadern i Sin Gudomlighet fastän Han är mindre än Fadern i status:

Mark 2:5-7
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" (Bibeln 2000)

Lärjungarna driver ut demoner i Herren Jesus Namn:

Mark 9:38
Johannes sade till honom: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss." (Bibeln 2000)

Luk 10:17
De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: "Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn." (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger att Han är källan till liv och mänsklighetens domare som man ska ära Honom såsom man ärar Fadern:

Joh 5:21-23
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. (Bibeln 2000)

Notera vidare att apostel Paulus i Fil 2:10 skriver att alla knän ska böjas för Herren Jesus:

Fil 2:9-11
 
Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. (Bibeln 2000)

Jämför detta med:

Jes 45:22-23
Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns. Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast: För mig skall alla böja knä, alla skall svära mig trohet. (Bibeln 2000)

Om Herren Jesus inte är jämlik Gud Fadern hur kan alla knän böjas för Honom?

Fadern är alltså större än Sonen i status för att Sonen blev människa och tjänare. Detta är någonting som Fadern aldrig blev. Men Sonen är fortfarande jämlik Fadern i Sin Gudomliga Natur.

Team Sverige,
Kontakta oss