answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Jesus Gud bara för att han gjorde mirakel?

Vi tror inte att Herren Jesus är Gud bara för att Han gjorde mirakel, utan även för att Han gjorde anspråk på att vara Gud:

Joh 10:22-30
Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: "Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett." (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger att Han kan ge folk evigt liv och att ingen kan rycka dem ur Hans hand. Detta innebär att Herren Jesus är ett och jämlik med Gud Fadern. Enligt Gamla Testamentet är detta en befogenhet som endast tillskrivs Gud:

5 Mos 32:39
Vet att jag är Gud, jag och ingen annan. Det är jag som ger död och liv, jag som sårar och läker, ingen kan rycka något ur min hand. (Bibeln 2000)

Judarna var välmedvetna om detta och reagerar därför på följande sätt:

Joh 10:31-33
Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: "Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?" Judarna svarade: "Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och GÖR DIG SJÄLV TILL GUD, fast du är människa." (Bibeln 2000)

Herren Jesus gjorde alltså anspråk på att vara ett och jämlik med Gud Fadern, därför ville judarna stena Honom.

Skriften säger vidare att Herren Jesus är syndfri och perfekt, vilket endast Gud kan vara:

Joh 8:46
Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? (Bibeln 2000)

Se även:

1 Pet 2:21-22
Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. (Bibeln 2000)

Skriften säger vidare att Herren Jesus förlåter synder, vilket endast Gud kan göra:

Mark 2:1-7
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger att man ska be i Hans Namn:

Joh 14:12-14
Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i MITT NAMN skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i MITT NAMN skall jag göra det. (Bibeln 2000)

Orena andar lyder och drivs ut i Herren Jesus Namn:

Luk 10:17-20
De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: "Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar DITT NAMN." Han svarade: "Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen." (Bibeln 2000)

Apg 16:18
Så höll hon på i flera dagar, tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i JESU KRISTI NAMN att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for anden ut. (Bibeln 2000)

Lärjungar helar folk i Herren Jesus Namn:

Apg 3:1-8
Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: "Se på oss!" Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén JESU KRISTI NAMN: stig upp och gå!" Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. (Bibeln 2000)

Apg 9:31-35
Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan, och den växte genom den heliga andens tröst och stöd. Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Aineas som var förlamad och hade legat till sängs i åtta år. Petrus sade till honom: "Aineas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd." Genast steg han upp, och alla som bodde i Lydda och på Sharonslätten såg honom, och de omvände sig till Herren. (Bibeln 2000)

Herren Jesus är Gud, inte bara för att Han gjorde mirakel, utan för att Han gjorde anspråk på att vara Gud och jämlik Fadern!

Team Sverige,
Kontakta oss