answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan Jesus vara Gud när han inte känner till domedagen?

Skeptikern utgår ifrån att Gud vet allt, vilket är sant. Sedan åkallar han/hon följande vers och hävdar att detta bevisar att Herren Jesus inte vet när domedagen skulle äga rum:

Mark 13:32
Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Bibeln 2000)

Skeptikern drar slutsatsen att Herren Jesus inte kan vara Gud.

Först och främst säger den Heliga Bibeln att Herren Jesus är Gud (Joh 1:1-3; 14:8-10; 20:28; Apg 20:28; Rom 9:3-5; Fil 2:5-11; Kol 1:15-19; 1 Tim 1:15-17; Tit 1:1-4; 2:11-13; Heb 1:3, 8; 2 Pet 1:1, 11).

Nya Testamentet säger vidare att Herren Jesus kom till jorden för att frälsa människan genom att dö för henne:

Matt 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Bibeln 2000)

Joh 3:16
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Bibeln 2000)

Men Herren Jesus kan inte dö för människosläktet om Han Själv inte blir människa. Därför måste Herren Jesus bli människa, vilket Han blev (Joh 1:14). När Han väl blev människa fick Han gå igenom allt som människor går igenom men Han syndade aldrig (Joh 8:46) och därmed kunde Han offra Sig, som det perfekta offret, för människans synder:

Heb 2:14-18
Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa
, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. (Bibeln 2000)

Nya Testamentet lär vidare ut att Herren Jesus inte slutade att vara Gud samtidigt som Han vandrade på jorden som människa. Det är därför vi läser i Nya Testamentet att Herren Jesus gjorde anspråk på att kunna förlåta synder (något som bara Gud kan) medan Han verkade på jorden:

Mark 2:5-11
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" JESUS FÖRSTOD I SIN ANDE vad de tänkte och sade till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att MÄNNISKOSONEN HAR MAKT ATT FÖRLÅTA SYNDER HÄR PÅ JORDEN säger jag dig" - och nu talade han till den lame - "stig upp, ta din bädd och gå hem." (Bibeln 2000)

Notera även att Herren Jesus visste i Sin Ande vad de skriftlärda tänkte. Detta betyder att Herren Jesus till och med kan veta vad folk tänker vilket är något som bara Gud kan (Ps 139:1-4).

Om vi nu tar en titt på Markus 13:e kapitel läser vi:

Mark 13:32
Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Bibeln 2000)

Nu måste vi fråga oss om Markus verkligen ville hävda att Herren Jesus som Person inte visste när domedagen skulle äga rum. Absolut inte! Vi har redan visat att samma Markus skriver att Herren Jesus förlåter synder och vet vad människor tänker och känner, vilket bara Gud kan.

Vad Markus vill förmedla i 13:32 är att Herren Jesus som människa inte vet när domedagen kommer att ske för att Han är lika begränsad som människor i Sin mänskliga natur. Men i Sin Gudomliga natur vet Herren Jesus allt:

Joh 16:28-31
Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sade: Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att DU VET ALLT, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade: NU TROR NI. (Bibeln 2000)

Joh 21:17
Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? och han svarade: Herre, DU VET ALLT; du vet att jag har dig kär. Jesus sade: För mina får på bete. (Bibeln 2000)

Faktum är att Herren Jesus säger att Han vet det som Fadern vet och att Han har den makt som Fadern har:

Matt 11:27
ALLT har min fader anförtrott ÅT MIG.
Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. (Bibeln 2000)

Joh 3:35
Fadern älskar Sonen och har lagt ALLT i hans hand. (Bibeln 2000)

Joh 5:19-20
Jesus vände sig till dem och sade: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör OCKSÅ Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom ALLT VAD HAN SJÄLV GÖR, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. (Bibeln 2000)

Joh 13:3
Jesus visste att Fadern hade lagt ALLT i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. (Bibeln 2000)

Detta demonstrerar återigen att Herren Jesus vet allt och är allsmäktig som Fadern i Sin Gudomliga natur.

Team Sverige,
Kontakta oss