answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan Jesus frestas om han är Gud?

Följande text säger att Herren Jesus frestades:

Matt 4:1-11
Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen
. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten." Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov."  Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: "Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sade Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka." Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. (Bibeln 2000)

Samtidigt säger följande vers att Gud inte kan frestas:

Jak 1:13
 
Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. (Bibeln 2000)

Att säga att Gud blir frestad och att Gud faller för frestelse och begår synder är två skilda saker. Jakob vill förmedla att Gud inte faller för frestelse och begår synder. Detta framgår tydligt när vi läser Jak 1:13 i sin direkta kontext:

Jak 1:13-15
Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så BEGÄRET har blivit havande föder det SYND, och när SYNDEN är fullväxt föder den död. (Bibeln 2000)

Kontexten visar tydligt att Jakob inte hade i avsikt att säga att Gud inte kan frestas, utan Jakob vill förmedla att Gud inte kan synda. Herren Jesus blev frestad av satan men syndade aldrig.

Den Heliga Bibeln säger upprepande gånger att Gud kan bli frestad:

2 Mos 17:1-2
Hela Israels menighet bröt upp från Sinöknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. "Varför anklagar ni mig?" frågade Mose. "Varför sätter ni Herren på prov?" (Bibeln 2000)

Ps 78:17-18, 40-41
Men de fortsatte att synda mot honom, att trotsa den Högste i öknen. Med vett och vilja satte de Gud på prov när de krävde att få mat… Hur ofta trotsade de honom inte i öknen och bedrövade honom i ödemarken! Gång på gång satte de Gud på prov och kränkte Israels Helige. (Bibeln 2000)

Heb 3:7-9
Därför, som den heliga anden säger: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret, på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar. (Bibeln 2000)

Gud kan sättas på prov men aldrig synda. Herren Jesus sattes på prov men föll inte för synden.

Team Sverige,
Kontakta oss