answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan Jesus dö om han är Gud?

Herren Jesus är den andra Personen i den Heliga Treenigheten (Matt 28:19). Han är evig (Mik 5:2) och existerade före all tid med Gud Fadern och den Heliga Anden (1 Mos 1:1; Joh 1:1). Herren Jesus blev människa (Joh 1:14) för att frälsa människosläktet (Heb 2:16-17) genom Sin död och uppståndelse (1 Kor 15:1-3; 1 Pet 2:24). Herren Jesus slutade dock inte att vara Gud när Han blev människa. Herren Jesus är alltså Sann Gud (Joh 20:28) och Sann människa (Luk 2:51-52). Herren Jesus död innebar inte att Han slutade att existera, vilket somliga felaktigt tror och hävdar, utan Han dog kroppsligen men existerade själsligen och i Sin Gudomliga natur.

Herren Jesus dog alltså kroppsligen men existerade med Fadern i Sin Gudomliga Natur, vilket följande text påvisar:

Luk 23:46
Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande." När han sagt detta slutade han att andas. (Bibeln 2000)

Se även följande text:

Joh 2:19-21
Jesus svarade: ”Riv ner detta tempel, så skall JAG låta det uppstå igen på tre dagar.” Judarna sade: ”I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!” Men det tempel han talade om var hans kropp. (Bibeln 2000)

Herren Jesus måste ha existerat för att Själv kunna återbringa Sin döda kropp till liv. Det är vidare en koranisk lära att själen inte nödvändigtvis dör när kroppen dör:

2:154
Och säg inte om dem som stupar [i strid] för Guds sak: "De är döda." Nej, de lever, fastän ni inte är medvetna om detta.(Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

3:169
Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Guds sak som döda. Nej, de lever [och] Gud sörjer för dem. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Team Sverige,
Kontakta oss