answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Människans reproduktion enligt Islam

I följande artikel ska vi studera vad Islam säger om människas reproduktion, mer precist vad Islam säger om mannens sperma. Följande koraniska text säger att Allah skapade människan från sperma som kommer från människans ryggrad och revben:

86:5-8
Så må då människan besinna, varav hon är skapad! Hon är skapad av en framkvällande vätska, som utgår från länderna och bröstets ben. Han har sannerligen makt att låta henne vända tillbaka. (Zetterstéen)

Notera att versen säger att sperma kommer från ryggraden och revbenen. En närmare titt på versen avslöjar att sperman kommer från mannens ryggrad och kvinnans revben. Detta är inte vår tolkning, utan islamistiska auktoriteters utläggningar av versen.

Här följer Ibn Abbas (Muhammeds kusin) utläggning av texten ifråga:

(Så låt människan) Abu Talib (besinna från vad han är skapad) från vad hans själ är skapad. Allah förklarar sedan, sägande: (Han är skapad från en framkvällande vätska) in i en kvinnas livmoder (som utgår från mellan länderna) av en man (och revbenen) en kvinnas revben. (O! Han), dvs. Allah (är sannerligen kapabel att återvända honom (till livet)) Han är kapabel att låta återvända vätskan från varifrån den kom och Han är kapabel att föra honom tillbaka efter döden och återuppliva honom. [vår översättning] Länk

Här följer de två Jalals utläggning av texten ifråga:

Så låt människan besinna, genom att reflektera, från vad han är skapad, från vilket ting: svaret är: Han har skapats från framkvällande vätska, framkvällande från mannen och kvinnan in i livmodern, som utgår från mellan länderna, av mannen, och bröstens ben, av en kvinna. Det är försäkrat att Han, upphöjd vare Han, är kapabel att föra honom tillbaka, för att återuppliva människan efter sin död; och så när han reflekterar över sitt ursprung, kommer han att inse att Den som är kapabel att göra detta också är kapabel att återuppliva honom. [vår översättning] Länk

Muhammeds kusin och de två Jalal säger alltså att människan är skapad från en vätska (sperma) som kommer från mannens ryggrad och från kvinnans revben. Denna vätska flödar vidare in i kvinnans mage och bildar en ny människa.

Låt oss även läsa vad den kända exegeten Ibn Kathir har att säga om denna underliga koraniska (86:5-8) vetenskap:

Hur Människan är skapad är ett Bevis på Allahs förmåga att Återvända Honom till Honom

… (Han är skapad från en framkvällande vatten), betyder, den sexuella vätskan som kommer framkvällande från mannen och kvinnan. Följaktligen, barnet är producerat från dem båda med Allahs tillåtelse. På grund av detta säger Allah,

(Som utgår från mellan ryggraden och revbenen.) betyder, ryggraden (eller länden) av en man och kvinnans revben, vilket refererar till hennes bröst. Shabib bin Bishr rapporterade från Ikrimah som berättade från Ibn Abbas som sa,

(Som utgår från mellan ryggraden och revbenen.) "Mannens ryggrad och kvinnans revben. Den (vätskan) är gul och fin i konsistensen. Barnet kommer inte att födas utom från dem båda (dvs., deras sexuella vätskor).''… [vår översättning]

Ibn Kathir håller med Ibn Abbas och de två Jalal om att sperma kommer från mannens ryggrad och kvinnans revben, vilket refererar till kvinnans bröst. Ibn Kathir förmedlar därtill att kvinnans sperma är hennes utlösning som hon får i samband med hennes orgasm. Han förmedlar slutligen att mannens och kvinnans blandade utlösningar blandas och blir gulfärgad som flödar in i magen på kvinnan och skapar en ny individ.

Till att börja med kommer inte sperman från mannens ryggrad, utan från mannens testiklar och kvinnans kropp producerar inte någon sperma. Kvinnans orgasm påverkar inte reproduktionen. Det är kvinnans ägg ihop med en mannens sperma som bildar en ny individ.

I följande ahadith läser vi att Muhammed trodde att ett barn liknar den förälder vars orgasm kommer först:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 55, Nummer 545
Berättad av Abu Salama: Um Salama sade, "Um Salaim sade, 'O Allahs Apostel! Allah avstår inte från att säga sanningen! Är det obligatoriskt för en kvinna att ta ett bad efter att hon fått en nattlig utlösning?' Han sade, 'Ja, om hon noterar vattnet (dvs., utlösningen).' Um Salama log och sade, 'Har en kvinna utläsning?" Allahs Apostel sade, 'Om inte så hur kommer det sig att ett barn liknar (dess moder)?' [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 55, Nummer 546
Berättad av Anas: När 'Abdullah bin Salam hörde om Profetens ankomst till Medina, kom han till honom och sade, "Jag kommer att fråga dig om tre saker som ingen vet utom en profet: Vad är det första tecknet av (att) Timmen (domedagen är kommen)? Vad blir den första måltiden för folket i Paradiset? Varför är ett barn lik dess far, och varför liknar den sin morbror." Allahs Apostel sade, "Gabriel har just berättat för mig deras svar." 'Abdullah sade, "Han (dvs. Gabriel), bland alla änglar, är judarnas fiende." Allahs Apostel sade, "Det första tecknet av Timmen kommer att vara en eld som kommer att föra samman människor från öst till väst; den första måltiden för människorna i Paradiset kommer att vara fisklever. När det gäller barns likheter till sina föräldrar: Om en man har samlag med sin fru och får utlösning först, kommer barnet att likna sin far, och om kvinnan får utlösning först, kommer barnet att likna henne." Därmed sade 'Abdullah bin Salam, "Jag vittnar om att du är Allahs Apostel."… [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 73, Nummer 113
Berättad av Zainab bint Um Salama: Um Sulaim sade, "O Allahs Apostel! Sannerligen Allah är inte blyg av (säger dig) sanningen. Är det viktigt för en kvinna att ta ett bad efter att hon har haft en våt dröm (nattliga sexuella utlösning)?" Han sade, "Ja, om hon noterade utlösningen." Därmed skrattade Um Salama och sade, "Får en kvinna en (nattlig sexuell) utlösning?" Han sade, "Hur annars kommer det sig att (hennes) son liknar (sin mor)?" [vår översättning]

Anta exempelvis att Fatima och Ali har samlag och Fatima når sin klimax först, då kommer barnet att likna henne enligt Muhammed. Muhammed trodde alltså att orgasm hade någonting med reproduktionen att göra, inte konstigt att Koran och de autentiska exegeterna också förespråkar sådan vetenskap.

Ovannämnda data kan sammanfattas enligt följande:

(1) Mannens sperma kommer från hans ryggrad.
(2) Kvinnan har sperma som kommer från hennes bröst.
(3) Kvinnans sperma är hennes sexuella utlösning.
(4) Mannens och kvinnans sperma/utösningar blir gulfärgad när de blandas och flödar in i kvinnans livmoder och bildar en individ.
(5) Barnet kommer att likna den förälder som under samlaget når klimax först.

Team Sverige,
Kontakta oss