FIRMAN ALLAH TIDAK PERNAH DIUBAH

Al-Kitab bersabda:

"Setiap KALIMAT ALLAH telah teruji; Dia adalah perisai kepada mereka yang berlindung dengan-Nya. Janganlah menambah apa-apa kepada Kalimat-kalimat-Nya, kelak Dia memurkaimu dan engkau terbukti seorang pendusta." (Amsal 30:5-6)

Kami ingin menunjukkan kepadamu, wahai sahabat-sahabatku yang dikasihi, bahawa Al-Kitab itu adalah benar dan Al-Quran tidak pernah mengajar bahawa Al-Kitab telah dipalsukan atau tidak tulen. Cuma salah-tafsiran dan salah tanggapan sesetengah pihak yang telah mendorong mereka percaya begitu.

Pendirian Islam bermula dengan satu hipotesis yang tidak mungkin dibuktikan benar atau salah, satu hipotesis yang berakhir ditempat ia bermula: 'Quran adalah Kitab yang serba benar. Semua Kitab lain yang benar selaras dengannya. AlKitab patut selaras dengannya. Akan tetapi AlKitab yang ada sekarang tidak selaras. Oleh itu AlKitab telah dipalsukan!'

A. Apakah kata Al-Kitab?

Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ia berkata bahawa "Semua Kitab diilhamkan oleh Allah dan berfaedah untuk mengajar, untuk membetulkan, untuk melatih kearah kebaikan." dan dalam 2 Petrus 1:20-26 disabda bahawa Roh Allah menggerakkan manusia menulis apa yang difirmankan Allah melalui RohNya itu.

Dalam Amsal 30:5-6 pula Tuhan dengan jelas sekali berfirman bahawa "setiap kalimat Allah adalah teruji dan jangalah menambah apa-apa kepada Kalimat-kalimat-Nya".

Dalam Ulangan 12 ayat 32 Allah berfirman kepada Bani Israel, "Apa-apa yang Aku perintahkan kepadamu, hendaklah kamu pasti melakukannya; janganlah kamu tambah kepadanya atau buang daripadanya."

Dalam Injil pula Hazrat Isa telah pun menyatakan dengan tegas dalam Matius 24 ayat 35 bahawa "Langit dan Bumi akan lenyap, tetapi Kalimat-kalimat-Ku TIDAK akan lenyap."

Ada banyak lagi dalil-dalil yang membuktikan kesahihan AlKitab dan ia tidak dipesongkan, dipalsukan atau diserongkan.

Malangnya sekali, bahawa pada akhir zaman ada orang yang tampil menuduh umat Kristian memesongkan AlKitab yang telah diamanahkan kepada mereka, tuduhan ini bukan sahaja menentang AlKitab tetapi AlQuran - Kitab suci umat Islam!

B. Apakah kata Al-Quran?

 1. Quran naik saksi akan kesahihan AlKitab yang ilahi. Mereka yang membacakannya terkejut oleh kesaksiannya yang cukup jelas, begitu jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan. Kesaksian ini diulangi dalam beberapa Surah termasuk yang berikut:

 2. "Telah tamatlah kalimat Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan. Tiadalah yang mengubah Kalimat-Nya; dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

  Surah 6:115

  "Tiada bertukar-tukar Kalimat Allah..."

  Surah 10:64

 3. Allah Tidak Berdusta
 4. Mengatakan bahawa Taurat, Zabur dan Injil telah diubah dan dipalsukan bertilah mengatakan Allah pendusta. Umat Kristian dan Islam kedua-duanya menuntut mempunyai sebuah Kitab daripada Allah dan setiap pihak berkata dengan lantang, 'TUHAN TIDAK BERDUSTA!' Musa telah menulis dalam Taurat:

  "Allah bukanlah seperti manusia maka Dia harus berdusta, dan bukan juga anak manusia maka Dia harus mengubah fikiran-Nya. Adakah Dia berfirman dan tidak melakukannya? Adakah Dia berjanji dan tidak menunaikannya?"

  Bilangan 23:19

  Kitab Zabur Nabi Daud juga menunjukkan sifat Allah:

  "Aku tidak akan memungkiri Perjanjian-Ku atau mengubah apa yang telah dituturkan oleh bibir-Ku. Sekali dan untuk selama-lamanya, Aku telah bersumpah demi kekudusan-Ku; Aku tidak akan berdusta kepada Daud."

  Zabur 89:34-35

  Hazrat Isa bersabda:

  "Ingatlah! Selama langit dan bumi masih ada, titik atau huruf yang terkecil sekalipun di dalam Taurat, tidak akan dihapuskan jika semuanya belum berlaku."

  Matius 5:18

  Dari Quran: '....Tiadalah yang mengubah Kalimat-Nya...'

  Surah 6:115

 5. Allah Konsisten
 6. Mengapakah utusan ini begitu tegas diulangi dalam ketiga-tiga kitab suci? Allah telah memberi kita hidayah (ajaran yang membawa ke jalan benar) dan amaran supaya kita selamat daripada bencana atau hukuman. Dalam keadaan dunia yang beraneka falsafah serta pendapat yang mengelirukan, hanya ada satu yang muktamad yang wujud sepenuhnya, dalam diri-Nya dan dengan sendiri-Nya, iaitu Allah.

  Allah telah berkali-kali memaklumkan kepada kita dalam Kalimat-Nya bahawa Dia tidak berdusta, oleh itu kita boleh percaya kepada-Nya. Allah dan Kalimat-Nya adalah satu. Dengan demikian adakah sesiapa yang berani mempersoalkan kebenaran Allah?

  Setiap kali kata-kata "Allahu Akbar" dilafazkan berulang-ulang kita menegaskan bahawa Allah bukan sahaja lebih besar daripada manusia tetapi juga berbeza dengan manusia. Manusia berdusta; Allah tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berdusta pada masa lalu dan tidak akan berdusta selama-lamanya. Oleh itu, Quran berkata, "Tiada bertukar-tukar Kalimat Allah..." (Surah 10:64)

 7. Al-Quran Mengesahkan
 8. "ALLAH TELAH MEMELIHARA KALIMAT-NYA"

  Mungkin masih ada orang yang enggan mempercayai kuasa mukjizat Allah untuk memelihara Al-Kitab daripada diubah. Oleh itu, marilah kita merujuk kepada beberapa bukti lagi dari Al-Quran:

  1. Menurut Al-Quran, Allah tidak pernah menurunkan kitab yang palsu. Nabi Muhammad dan umat Islam dinasihati supaya berpaling kepada mereka yang telah menerima kitab-kitab sebelumnya. Jika pengkaji Al-Quran ragu-ragu tentang siapa Isa Al-Masih dan apabila bertemu wahyu yang tidak pasti dan kabur dalam Al-Quran (dan jumlahnya banyak) berpalinglah kepada Al-Kitab untuk mendapat jawapan!

   Surah 21:7 "Kami tiada mengutus sebelum engkau, (ya Muhammad), melainkan beberapa laki-laki, yang Kami wahyukan kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab, jika kamu tiada tahu."

  2. Kitab-kitab ini masih boleh didapati pada masa hayat Nabi Muhammad.

   Surah 10:94 "Jika engkau syak wasangka, tentang apa yang Kami turunkan kepada engkau (ya Muhammad), hendaklah engkau tanyakan kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelum engkau."

  3. Nabi Muhammad bukan sahaja merujuk kepada Taurat dan Injil tetapi juga menyokongnya.

   Surah 5:66 "Kalau sekiranya mereka mengikut Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka memakan (rezeki) dari atas (kepada) mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka itu ada umat yang pertengahan (baik), tetapi kebanyakan mereka mereka amat jahat perbuatannya."

   Pendeknya, Al-Quran jelas membayangkan kewujudan dan ketepatan Al-Kitab pada masa hayat Nabi orang Islam. Quran naik saksi akan kesahihannya dan sifatnya sebagai wahyu. Nyatalah orang Kristian tidak mengubah atau memalsukan kitab mereka. Kitab itu sah pada era pembangunan Islam. Ia tetap tulen hingga hari ini. Kalaupun ada orang Kristian pada zaman Nabi Muhammad yang ingin memalsukan Al-Kitab mereka, tidak mungkin mereka mengubah semua salinan dan naskhah yang wujud di serata dunia Kristian, tertulis dalam sebilangan besar bahasa di dunia. Quran memberi kesaksian yang jelas, berkali-kali, tentang ketulenan AlKitab, dan menyeru segala umat supaya hidup menurut perintahnya. Jika AlKitab bebas daripada pemalsuan pada masa itu, ia tetap bebas hari ini!

 9. Sejarah Mengesahkan:
 10. "ALLAH MEMELIHARA KALIMAT-NYA"

  Orang yang beriman hendaklah berpegang teguh kepada kudrat dan iradat Allah untuk memelihara Kalimat-Nya daripada diubah. Janganlah menyertai orang tidak beriman, yang cuba mengatakan bahawa kuasa yang lebih besar berada di tangan mereka yang tidak memegang amanah, yang telah cuba memalsukan maksud atau makna Al-Kitab.

  Perjanjian Baru selanjutnya menangani persoalan sama ada tipu daya manusia dapat mengatasi kebenaran Allah. Roma 3:2-4 mengatakan:

  Tentu banyak faedahnya! Pada mulanya Allah mengamanahkan firman-Nya kepada orang Yahudi. Tetapi bagaimana halnya jika sebahagian daripada orang Yahudi tidak setia? Adakah kerana hal itu Allah menjadi tidak setia? Tentu tidak! Allah sentiasa benar, walaupun setiap orang berdusta.

  "Di antara mereka itu ada satu golongan yang memutarbelitkan lidahnya dengan (membaca) Kitab...." (Surah 3:78)

  Mereka ini pastilah tidak berjaya, sebagaimana diterangkan selanjutnya dalam Surah 3:78 ".... supaya kamu menyangka ia dari Kitab Suci padahal sebenarnya bukan.'"

  Hazrat Isa al-Masih sendiri telah mengutuk salah-tafsiran demikian terhadap Alkitab tetapi tidak pernah menuduh mereka yang berkenaan mengetepikan teks Alkitab. Contohnya, Markus 7:9-13 mengatakan: "Cerdik sekali cara kamu menolah perintah Allah untuk mempertahankan ajaran kamu sendiri. Musa memberikan perintah ini, 'Hormatilah ibu bapamu,' dan 'Orang yang mencaci ibu bapa mesti dihukum mati. Tetapi kamu memberi ajaran berikut: Jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, 'Apa yang seharusnya saya gunakan untuk menolong ayah dan emak, sudah saya jadikan Korban. Semuanya sudah saya persembahkan kepada Allah.' Maka orang itu tidak payah menolong ibu bapanya. Dengan jalan ini ajaran yang kamu sampaikan kepada orang lain, meniadakan firman Allah. Banyak lagi perkara seperti ini yang kamu lakukan."

  Quran juga mengesahkan pendirian ini secara tidak menyatakan apa-apa. Tidak terdapat di mana-mana pun dalam Quran nas yang mengatakan ataupun membayangkan bahawa teks Torah atau Injil telah diubah atau dipalsukan. Oleh itu, boleh kita simpulkan bahawa hanya orang yang tidak beriman, yang berani mempersoalkan kesucian dan kebenaran Allah (menurunkan-Nya ke darjat manusia pendusta), yang mungkin mempercayai bahawa manusia dapat mengubah kalimat-kalimat Allah Maha Kuasa setelah Dia sendiri menentukan bahawa kalimat-kalimat itu tetap tidak akan berubah selama-lamanya.

  Nabi Daud bersabda tentang Allah: "Dia ingat akan perjanjian-Nya selama-lamanya, Kalimat yang diperintahkan-Nya, bagi seribu keturunan." (Zabur 105:8)

  Malahan, hari ini ada beberapa salinan naskhah-naskhah tulen dari berabad-abad sebelum kebangkitan Islam. Ini dapat dibandingkan dengan Alkitab kita hari ini oleh sesiapa sahaja yang jujur mencari kebenaran. Daripada naskhah yang banyak itu, disenaraikan beberapa di bawah ini.

Nama NaskhahLokasiTarikh
P52 John RylandsJohn Rylands Library, Manchester, England.117-138 AD
P45, 46, 47 Chester Beatty PapyriUniversity of Michigan, Ann Arbor, Michigan250 AD
Codex Vaticanus (B)Vatican Library, Vatican City, Italy325-250 AD
Codex Sinaiticus (Aleph)British Museum340 AD
Codex Alexandrinus (A)National Library of the British Museum450 AD
Dead Sea Scrolls/Manuskrip Laut MatiDijumpai dekat Qumran352 BC - 68 AD

Setelah mengkaji bukti ini dengan jujur , dapatlah kita simpulkan bahawa Al-Kitab yang wujud hari ini tidak diubah daripada asal dan boleh dibandingkan secara langsung dengan yang wujud pada zaman Nabi Muhammad.

Oleh itu, mereka yang beriman kepada Allah Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan yang sebenar bagi alam semesta, tidak akan percaya bahawa Dia akan membenarkan sepatah pun Kalimat firman-Nya diubah. Allah tidak mungkin ubah dan begitu jugalah Kalimat-Nya, Al-Kitab.

Ini meletakkan tanggungjawab besar ke atas setiap orang untuk membaca sendiri apa yang difirmankan oleh Allah. Kami percaya bahawa Perjanjian Lama itu wahyu ilahi. Kanun Perjanjian Lama selesai ditulis pada tahun 300 sebelum Masehi dan dibahagikan oleh orang Yahudi kepada tiga bahagian: Taurat iaitu Hukum-hukum, Nabi-nabi dan Tulisan-tulisan.

Mengenai Perjanjian Baru pula, para pengkaji setuju bahawa ia telah ada tertulis dan tersebar ketika banyak daripada pengikut Hazrat Isa yang telah melihat dan mendengar-Nya masih HIDUP. Perjanjian Baru terdiri daripada empat rekod Injil, Kisah Rasul-Rasul, warkah-warkah Petrus, Yakub, Yahya, Paulus dan Yudas dan Buku Wahyu.

Jika anda ingin mendapat senaskhah Kalimat Allah, atau ingin bertanya sesuatu janganlah segan menujukan soalan-soalan saudara pada alamat yang terdapat di laman Web ini.