IBRAHIM DAN PERAYAAN KORBAN

1) Penebusan Dosa dalam konteks Kitab Suci membawa erti bahawa Tuhan menghapuskan dosa. Pendekatan yang paling hampir dengan pandangan ini ialah kisah berkenaan pengorbanan anak lelaki Ibraham dalam Al-Quran:

Ibrahim berkata : Aku pergi kepada Tuhanku (ke tempat yang disukainya). Dia akan memimpin aku. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang salih. Kemudian Kami gembirakan dia dengan seorang anak yang penyantun. Setelah anak itu sanggup berusaha bersamanya, berkata Ibrahim kepadanya: Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidur, bahawa aku menyembelih engkau, maka perhatikanlah, bagaimana pikiran engkau? Sahut anaknya: Hai bapaku, perbuatlah apa yang diperintahkan itu, bapa akan mendapatiku berhati sabar, Insya Allah. Tatkala keduanya patuh (menurut perintah Allah) dan telah digulingkannya anaknya (ke tanah) atas pipinya. Lalu dia Kami seru: Hai Ibrahim! Sesungguhnya telah engkau turut mimpi itu, sesungguhnya begitulah Kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah cobaan yang nyata. Kami tebusi anaknya itu dengan sembelihan yang besar (seekor kibas). Dan Kami tinggalkan untuknya pada orang-orang yang kemudian (kalimat ini): Keselamatanlah untuk Ibrahim. Demikianlah Kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia salah seorang dari hamba-hamba Kami yang mukmin. Kami gembirakan dia dengan Ishaq, seorang nabi, serta termasuk orang-orang yang salih. (Sura 37:99-112)

2) Apakah yang kamu memahami daripada ayat-ayat di atas :

 • Al-Quran tidak menyatakan secara khusus siapakah antara dua orang anak Ibrahim yang dipilih sebagai korban. Oleh itu, ahli sejarah Islam tidak mencapai persetujuan dalam hal ini. Jadi, adalah kurang tepat bagi kita menuntut bahwa adalah Ismail dikorbankan sedangkan Al-Quran tidak menyatakan apa-apa tentang hal ini.

 • Bahawa Tuhan berfirman kepadanya dalam mimpi (melalui suatu visi) supaya mengorbankan anaknya.

 • Ini merupakan satu ujian keimanan (bukannya ujian Hukum Allah) bagi Ibrahim.

 • Allah telah menebus anaknya dengan suatu 'sembelihan yang besar' (mahal), yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri.

 • Perbuatan iman ini diperhitungkan sebagai kesalihan Ibrahim.

 • Bahawa disini terdapat pengajaran tentang penebusan, iaitu memperolehi pelepasan atau pengampunan melalui pembayaran penebusan itu.

3) Dalam Islam adapun dua perayaan besar, Id-Al-Adha (Hari Raya Haji) dan Id-Al-Fitr (Hari Raya Puasa). Id-Al-Adha adalah yang lebih agung antara kedua-duanya, iaitu ketika umat Islam membuat penziarahan ke Mekah, mengunjung Kaabah dan melakukan korban sembelihan. Al-Quran tidak menyatakan, tetapi umat Islam memegang bahawa perayaan korban ini memperingati kesanggupan Ibrahim untuk menyerahkan anaknya sebagai korban kepada Tuhan.

 1. Bagi umat Kristian pula, pengorbanan Ibrahim merupakan gambaran dalam Perjanjian Lama berkenaan kematian Hazrat Isa, sebagai Al-Masih (Juruselamat) yang membawa keselamatan (Ibrani 11:17-19).

  Di dalam Al-Quran, Ibrahim digambarkan sebagai "salah seorang dari hamba-hamba yang mukmin" (Surah 37:111). Ciri paling ketara dalam agama Ibrahim ialah iman; BUKANLAH Hukum tetapi iman.

 2. Dalam petikan Al-Quran yang dibincangkan itu, jelas bahawa sikap kerohanian dan pengalaman Ibrahim telah menjadikannya Salih disisi Allah. Oleh sebab itulah tertulis "Demikianlah Kami membalasi orang-orang yang salih." Kesalihan (kebaikan) ini, walau bagaimanapun, tidak timbul daripada kepatuhan kepada suatu kod Undang-undang atau Hukum.

  Ringkasnya, Ibrahim diisytiharkan salih oleh Tuhan semata-mata kerana dia percaya kepada Allah melalui suatu visi yang istimewa lalu dia melakukan apa yang sepatutunya. Kebenaran Ibrahim bukan merupakan kebenaran yang datangnya dari kepatuhan kepada Hukum-hukum tetapi berdasarkan iman.

  Mengenai Islam sebenar inilah - yakni akidah Ibrahim - Alkitab menyatakan: "Jadi apakah akan kita katakan tentang Ibrahim, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Ibrahim dianggap benar kerana perbuatannya yang baik, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Tuhan ! Sebab apakah yang dikatakan oleh nas Kitab Suci? 'Lalu percayalah Ibrahim kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal ini sebagai kesalihan Hazrat Ibrahim (Roma 4:1-3).'"

Dalam hal ini Kitab-kitab suci Al-Kitab dan Al-Quran ada persetujuan. Dengan perkataan lain, keseluruhan ujian yang dilalui oleh Ibrahim merupakan pernyataan tertinggi akidah Islam yang sebenarnya yang dianuti oleh Ibrahim. Ini bermaksud penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan dan mengasihi-Nya lebih daripada segala-galanya di dunia dan melebihi kasih sayang bagi sesiapa juga! Betapa bezanya ini daripada Islam yang dianuti hari ini. Kenapakah hal ini demikian?

PENGGANTIAN

4) Binatang yang diambil oleh Hazrat Ibrahim dan dikorbankan sebagai ganti anaknya, diibaratkan di dalam Al-Quran sebagai "besar dan agung" dan diterima sebagai tebusan.

Terdapat tiga ciri unik dalam pengorbanan Ibrahim yang perlu dipertimbangkan:

 1. Binatang itu diberi oleh Tuhan secara langsung. Apa yang menjadikan binatang itu besar dan agung bukanlah sifat-sifat jasmaniah binatang tersebut kerana seekor unta lebih besar daripada seekor kibas. Adalah lebih bermakna jika kebesaran binatang itu dilihat dari segi ianya merupakan pemberian dari syurga. Jika dilihat dari segi Al-Kitab, keagungan binatang korbanan terletak pada unsur simbolisnya yang menunjuk kepada suatu pengabulan pada masa akan datang !

 2. Ia merupakan suatu tebusan atau pengganti bagi anak Ibrahim. Apabila seseorang penyembah mempersembahkan korbanan kepada Tuhan, korbanan itu datangnya dari Tuhan pada asasnya. Penyembah itu mengambil dari apa yang sebenarnya hak milik Tuhan dan mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Hakikat yang penting ini dikenali di dalam semua persembahan korban dalam Islam dan ini juga merupakan ajaran didalam Al-Kitab! Menurut satu tradisi, Nabi Muhammad mengorbankan dua ekor kibas pada hari Perayaan Korban dan berdoa. Dalam doa dia mengisytiharkan rumusan:

  "Ya Allah, korban ini dari Engkau, dan untuk Engkau, terimalah dari Muhammad dan umatnya." (Mishkat, Buku 14, Bab xlix)

  Al-Quran mengisytiharkan dengan jelas bahawa Tuhan menebus anak Ibrahim dengan korban yang mulia. Seekor Kibas yang telah dibekalkan oleh Tuhan bagi mengantikan anak Ibrahim.

 3. Keseluruhan peristiwa itu mempunyai makna simbolis yang menunjuk kepada suatu pengabulan pada masa akan datang. Kita mestilah ingat bahawa menurut kisah tersebut, Ibrahim mahupun anaknya tidak melakukan apa-apa dosa yang perlukan penebusan seperti yang difahami oleh umat Islam dari istilah tersebut. Oleh itu, penebusan anak Ibrahim adalah simbolis dan bukannya untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Ia menunjuk kepada apa yang Allah rencanakan pada suatu masa yang wajar kelak dengan menghantar anak-Nya sendiri sebagai tebusan bukan sahaja bagi Ishaq, Ismail dan Ibrahim tetapi juga bagi seluruh dunia.

5) Allah membiarkan Hazrat Ibrahim menderita sebagai seorang ayah sehingga ke tahap yang setinggi mungkin bagi seorang manusia. Al-Quran memberi gambaran yang sama tentang babak yang mengharukan ini. (Sura 37:104,105) Melalui pengalaman Ibrahim sebagai seorang ayah yang pengasih dan menderita, Tuhan ingin mengajari kita rahsia yang lebih dalam tentang diri-Nya dan anak-Nya yang dikasihi – Fiman-Nya (Kalima min Hu). Untuk menebus dunia dari dosa, Tuhan harus membuat bayaran yang paling tinggi, iaitu kematian yang berupa pengorbanan dan penebusan oleh Anak-Nya yang tunggal sebagai manusia (Yohanes 1:14). Dia mati di atas kayu salib sebagai korban dan bangkit semula untuk memberi hidup yang kekal kepada semua yang percaya dan patuh kepada-Nya!

6) Aid-il-Adha yang dirayakan oleh umat Islam merupakan kesempatan yang terbaik untuk mengetahui kisah yang terkandung di dalam Kitab Injil, Kejadian bab 22. Baca juga Yohanes 8:31-59 dan Ibrani 10:1-8.

7) Inilah maksud keseluruhan kisah tersebut – Hazrat Ibrahim dan pengorbanan anaknya serta pelajaran-pelajaran yang boleh kita pelajari:

 1. Anak Ibrahim telah dijatuhkan hukuman mati. Tuhan telah memerintahkan Ibrahim supaya mengambil anaknya dan mengorbankannya di atas mazbah. Penghakiman Tuhan jatuh ke atasnya. Tuhan memerintahkan Ibrahim supaya menghimpunkan batu-batu, meletakkan kayu di atasnya, mengikat anaknya dan membunuhnya, lalu membakar tubuhnya. Adakah para Muslimin tahu apakah korban bakaran? Anaknya itu sama seperti mana-mana lelaki dan wanita pada hari ini. Kita semua berada di bawah hukuman Tuhan dan dijatuhkan hukuman maut.

 2. Anak Ibrahim tersebut insaf akan kebenaran. Tiba-tiba dia sedar akan kebenaran dan persoalan yang paling menonjol dalam fikirannya ialah "Di manakah binatang korban – iaitu domba itu ?" Dia sedar bahawa dengan tiadanya domba yang dijadikan korban, dia akan dibunuh! Ini merupakan kebenaran yang serius. Setiap manusia mesti membawa korban atau dijadikan korban. Bertahun-tahun selepas itu, rayuan yang menyayat hati ini berbunyi: Di manakah Domba? Di manakah Domba yang boleh menyelamatkan manusia? Anda boleh tahu secara pasti bahawa korban sembelihan yang dipersembahkan pada Perayaan "Aid" tidak mencukupi kerana ia dibeli di pasar dengan suatu harga sedangkan Manusia tidak boleh dinilai harganya kerana dia tidak dapat ditebus dengan darah binatang (Ibrani 10:4). Adalah mustahil darah kerbau dan kambing boleh menghapuskan dosa. Apabila sesuatu jiwa itu sedar akan bahaya yang dihadapinya, ia akan mencari seseorang untuk menyelamatkannya, seekor domba untuk menebuskannya. Di manakah Domba itu?

 3. Anak Hazrat Ibrahim telah diselamatkan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan menghantar seekor kibas supaya anak Ibrahim itu tidak perlu mati. Ibrahim sendiri tidak mendugainya tetapi dia percaya bahawa "Tuhan akan membekalkan diri-Nya korban itu." Dia seorang mukmin sejati yang menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dia percaya bahawa kalaupun anaknya dikorbankan, Tuhan akan membangkitkannya dari kematian!

  Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang –orang mati." (Sura 2:260)

  Dia telah menyerahkan diri sepenuhnya (muslim) kepada Tuhan, tetapi dia tidak dapat menghayati hakikat yang paling penting. Yakni Tuhan telah menghantar korban itu. Anaknya tidak perlu mati, tetapi Ibrahim tidak menyedarinya sehingga Tuhan dalam belas kasihannya menghantar seorang utusan untuk menunjukkan kepadanya. (Kejadian 22:11-13)

Wahai sahabatku, engkau pun adalah seperti Ibrahim. Engkau tidak dapat melihat bahawa Tuhan telah menghantar Domba untuk mati bagi engkau. Berabad-abad kemudian, setelah menyedari sepenuhnya bahawa dia telah dibangkitkan khusus untuk mendedahkan Domba Allah (yakni Hazrat Isa) kepada dunia, Yahya Pembaptis (Yahaya ibn Zakaria) melihat Isa datang ke arahnya, lalu Yahya berseru: "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia." (Yohanes 1:29)

Untuk mengesahkan bahawa apa yang telah kita pertimbangkan bukan merupakan agakan semata-mata tentang apa yang telah difahami oleh Ibrahim melalui perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, marilah kita dengar apa yang dikatakan oleh Hazrat Isa sendiri dalam khutbahNya kepada orang-orang Yahudi berkenaan Ibrahim. Mereka mengisytiharkan bahawa Ibrahim merupakan bapa leluhur mereka tetapi adakah mereka tahu (Dan adakah engkau tahu) dari mana datangnya Yesus ? Yesus menjawab, "Ibrahim Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadaNya: UmurMu belum sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Ibrahim? Kata Isa kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Ibrahim lahir, Aku wujud ." (Yohanes 8:56-58)

Ibrahim memahami bahawa dalam pengorbanan itu, terbukti benarnya ramalan bagi satu lagi pengorbanan yang akan datang. Oleh itu, dia menamakan tempat terjadinya peristiwa bersejarah itu: Yahweh-Jireh bermaksud "Tuhan Akan Membekal". Maka, di atas sebuah Bukit yang lain di luar kota Baitulmuqadis Isa telah di salibkan di atas kayu salib, dialah merupakan satu-satunya Domba yang telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan mengutus Dia sebagai korban yang maha mencukupi untuk menebus dosa seluruh dunia.

Wahai sahabat-sahabatku kaum Muslimin, engkau percaya, engkau mendakwa bahawa engkau telah menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah, tetapi sehingga kini engkau tidak dapat melihat kebenaran yang asas bahawa Isa adalah korban (tebusan) Tuhan. Kenapa tidak mengambil langkah untuk mengenali Tuhan secara peribadi, serperti Ibrahim telah mengenali Tuhan ! Kenapa tidak menerima pengorbanan Isa untuk pengampunan dosa supaya Dia memberikan engkau hidup yang kekal.