< Hari 31 : Zabur bab 146 >

Berbahagialah orang yang mendapat pertolongan Tuhan Yakob;
Dan yang bersandar kepada Allah;
Yang menjadikan langit dan bumi,
Dan laut serta segala isinya;
Dan yang memegang setia selama-lamanya;
Yang menegakkan hak orang yang teraniaya,
Dan yang memberikan makan orang yang lapar.

Allah melucutkan rantai orang yang terpenjara,
Allah mencelikkan mata orang yang buta;
Allah menegakkan orang yang tertunduk,
Allah mengasihi orang yang benar.

Allah memeliharakan orang dagang
Serta meneguhkan anak yatim dan balu-balu;
Tetapi langkah orang durjana dipatahkan-Nya.

Allah akan berkerajaan selama-lamanya;
Tuhanmu, hai Baitullah, zaman-berzaman
Terpujilah nama Allah.

 

Sekalian yang lain mungkin mengecewakanku tetapi Allah tidak pernah menghampakanku. Allah adalah firman-Nya; Allah adalah perbuatan-Nya. Pujilah Allah, wahai semua insan, pujilah Allah!

 

 

Undur | Indeks