< Hari 9 : Zabur bab 40 >

Tidak Kaukehendaki korban dan persembahan,
Dan telingaku telah Kaubuka.

Korban bakaran dan korban menebus dosa tidak Kauperlukan.

Kemudian kataku, "Aku datang;
Dalam gulungan kitab itu sudah tersurat halku;
Aku bahagia melakukan kehendak-Mu, ya Tuhanku;
Hukum-Mu tertulis di dalam hatiku."

Telah kuisytiharkan kebenaran-Mu dalam perhimpunan besar;
Aku tidak menahan lidahku,
Ya Allah, Engkau jua yang mengetahuinya.

Kebenaran-Mu tidak kusembunyikan dalam hatiku;
Aku telah menyatakan kesetiaan-Mu dan penyelamatan-Mu;
Tidaklah aku melindungkan kemurahan-Mu dan kebenaran-Mu daripada perhimpunan besar.

 

Jangan sembunyikan dalam hatimu belas kasih Allah. Isytiharkan, isytiharkan.

 

 

Undur | Mara | Indeks