Vergeving

In de bijbel:

Matteüs 6:12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

Marcus 11,25 Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Lucas 6:37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Lucas 11:4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’

Lucas 17:3 Let dus goed op jezelf! Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem.

Lucas 23:34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

In de koran:

2:263 (Het uitspreken van) vriendelijke woorden en vergeving is beter dan een liefdadigheid die door kwetsing gevolgd wordt.

3:133-134 En haast jullie naar vergeving van jullie Heer... (Zij [Moettaqôen] zijn het) die uitgeven in vooerspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn.


61:11-12 (Het is) dat jullie in Allah en Zijn Boodschapper geloven en jullie op de Weg van Allah strijden met jullie bezittingen en jullie zielen. Dat is beter voor jullie, als jullie het wisten! 12. Hij vergeeft jullie zonden... (Siregar)

Artikelen