answering-islam en kristen-muslimsk dialog

 

Vi är tillbaka på Facebook! Den nya gruppen är Besvarar-Islam - Answering-Islam Sverige

Prenumerera på Besvarar Islams Youtube-kanal där kommer vi att dela med oss intressanta klipp om Kristendomen och Islam.

Följ oss på Twitter. Via vårt Twitter-konto kommer vi att hålla er informerade om nya artiklar på Answering-Islam.

Några utvalda artiklar: 

  • Abrahams monoteism
    Koranen innehåller många motsägelser. Abraham, den stora patriarken, är en av de största figurerna i Islam. Vi kan läsa i S.2:135 och S.3:67 att han inte var en av avgudadyrkarna. Han ska ha varit en man av tro i en tid av stor avgudadyrkan. Men när vi senare läser S.6:74-82 kan vi se att Abraham gör exakt det som han anklagar andra att göra, att associera genom att dyrka himlakroppar. Detta leder oss till grundläggande frågan, var Abraham en av avgudadyrkarna (S.6:74-82) eller inte (S.2:135 och S.3:67)?

  • Ska Muslimer visa vänlighet till föräldrar?
    Muslimer brukar påstå att Koranen inte har några som helst motsägningar. I Sura 6:151 befaller Allah till Muslimerna att visa vänlighet mot sina föräldrar. Liknande befallning ges också i Sura 17:23-24 och 31:14-15. Men när vi läser Sura 9:23-24 och Sura 58:22 så hamnar den i direkt motsägelse med verserna ovan. De båda verserna säger att en troende Muslim inte ska vara vän med otroende även om de råkar vara ens egna föräldrar!