Saum

Vasten.

Het vasten tijdens de Ramadan is één van de verplichte vijf zuilen van islam.

In de bijbel: Matteüs 6:

16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (NBV)

In de koran:

2:183 O Jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullie jullie (Allah) vrezen. (Siregar)

In de ahadieth:

Zie Sahieh Boechari, Boek 31 en Sahieh Moeslim, Boek 6