Takfir

Verklaren van een gelovige of een groep gelovigen tot kafir