Groeten

In de Hadieth:

Groeten van joden en christenen: Sahieh Moeslim, Boek 26, Nummer 5389