Geboortecijfers

Een aantal moslimargumenten vóór polygamie:

Omdat het soms nodig is. Statistisch gezien zijn er bijna altijd meer vrouwen dan mannen in iedere bevolking. Moeten sommige vrouwen het dan zonder mannen doen omdat er voor hen geen man is om mee te trouwen?

Maar dat is niet waar:

De encyclopedie Brittanica (15e editie) stelt in deel 7, pag. 998, in de sectie Genetica, de mens

Het valt bijna met zekerheid te zeggen dat in bijna iedere bevolkingsgroep waar onderzoek is gedaan naar geboortecijfers, er een lichte meerderheid aan mannen geboren worden ten opzichte van vrouwen; op iedere 106 worden 100 meisjes geboren. Gedurende het leven echter, ligt het sterftecijfer bij mannen iets hoger; dit verandert langzaam de verhoudingen totdat, boven de leeftijd, van 50 jaar er meer vrouwen dan mannen zijn.

Dit betekent dat op de gebruikelijke leeftijd dat mensen trouwen, dit is tussen de 18 en 40 jaar, er meer mannen dan vrouwen zijn.

[Zie ook de zeer getailleerde geslachtsratio's van bijna alle landen ter wereld in het CIA Fact book]

Alleen BOVEN de leeftijd van 50 jaar is er een meerderheid van vrouwen.

De volgende vragen komen op: Hoeveel van deze moslims die aan polygamie doen, trouwen met een vrouw die ouder is dan 50 jaar als tweede, derde, etc. vrouw? Of zelfs als eerste vrouw?

Zijn de additionele vrouwen in de meeste polygamische huwelijken geen JONGE vrouwen, en worden zodanig deze vrouwen niet voor de ogen van de jonge mannen weggekaapt die naar een partner op zoek zijn?

Dit leidt ons naar de beslissende vraag: Zijn het niet de moslimmannen die een jonge tweede vrouw trouwen, die de onevenwichtigheid verergeren en zodanig niet aan de jongere mannen denken, omdat ze deze jonge mannen het moeilijk maken een geschikte vrouw te vinden?

De enige verklaring van een moslim voor polygamie die ik acceptabel vind is: “Polygamie is toegestaan omdat Allah het gezegd heeft”. Beweer dan niet dat polygamie juist is of zelfs noodzakelijk omwille van geboortecijfers en dergelijke. Omdat dat objectief bekeken niet waar is.

Als je de noodzaak van polygamie wil verklaren vanwege onevenwichtigheid van beide sekses (hoe dit ook heeft mogen gebeuren), ben je dan ook bereid meerdere mannen voor een vrouw toe te staan in maatschappijen waar de balans omgekeerd is? Zo niet, dan laat dit zien dat “verhoudingen” nooit de echte reden was. Deze reden wordt alleen naar voren gebracht als argument van buitenaf om te rechtvaardigen dat wat de koran beweert de (permitterende) wil van God te zijn, maar wat veel moslims met andere argumenten willen verdedigen omdat zij zich ongemakkelijk voelen het alleen “de wil van God” te laten zijn.