Jezus en/of Mohammed

Verrassende parallellen en diepgaande verschillen

Oorspronkelijke titel: Jesus and Muhammad: Profound Differences and Surprising Similarities
Auteur: Mark Gabriel
Verschijningsjaar: 2004
Verschijningsjaar in het Nederlands: 2008
Uitgever: Medema, VaassenISBN 9789063535377
344 pagina’s

Het leven van Jezus en het leven van Mohammed vertonen verrassende parallellen en diepgaande verschillen. De auteur is christen, maar was vroeger een vooraanstaand moslimgeleerde.

Toen hij de levens van Jezus en Mohammed naast elkaar legde, moest hij concluderen dat de fundamentele verschillen veel zwaarder wogen dan de oppervlakkige punten van overeenkomst.

Belangrijker was dat Mark Gabriel besefte dat hij een persoonlijke beslissing moest nemen. Welke weg moest hij volgen?

Het persoonlijke relaas van de schrijver is fascinerend, schokkend - maar ook overtuigend.


Boeken