Bismillah Ar-Rahmaan Ar-Rahim

“In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige ”

De zin die moslims uitspreken als zij iets beginnen.